Metodické centrum konzervace

Do vybavení MCK TMB přibyl XRF spektrometr

Mobilní rentgenově fluorescenční spektrometr.Technologická laboratoř MCK je vybavena novým přístrojem – mobilním rentgenově fluorescenčním spektrometrem (XRF) pro kvantitativní analýzu materiálů. Zařízení nevyžaduje odběr vzorků a lze jej použít přímo v terénu (in-situ) v rámci průzkumu předmětů prováděných v depozitářích, expozicích, laboratoři či exteriéru.

Celý článek

Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, 30. 5. 2013

Metodické centrum konzervace pořádá seminář, na němž budou prezentovány metody materiálového průzkumu, diskutovány interpretace výsledků analýz, postupy a metody ošetření mincí a medailí.

Celý článek

Kurz preventivní konzervace 2013

Metodické centrum konzervace chystá pro zájemce především z řad muzejních pracovníků další ročník Kurzu preventivní konzervace, který se uskuteční ve dnech 8. – 9. 10. 2013 a 12. 11. 2013.

Celý článek

Konference konzervátorů - restaurátorů Hodonín 2013

Letošní konference proběhne ve dnech 10. – 12. září 2013 v Hodoníně. Pořádá ji MCK TMB ve spolupráci s Komisí KR AMG, Masarykovým muzeem v Hodoníně a Jihomoravským krajem v rámci projektu Porta culturae M00184, OP EÚS AT-CZ2007–2013, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celý článek

Odhadnout riziko požáru lze nyní interaktivně

Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry.Metodické centrum konzervace připravilo interaktivní verzi Dotazníku pro zjištění rizika ohrožení muzea požárem. V jeho rámci je hodnocena požární odolnost budovy, tj. stěn, stropů a dveří, přístupy vzduchu do budovy, kvalita elektrické instalace, rozměry místností, uspořádání místností, rozdělení budovy na požární úseky.

Celý článek

Strana 5 z 6