Metodické centrum konzervace

Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, 30. 5. 2013

Metodické centrum konzervace pořádá seminář, na němž budou prezentovány metody materiálového průzkumu, diskutovány interpretace výsledků analýz, postupy a metody ošetření mincí a medailí.

Celý článek

Kurz preventivní konzervace 2013

Metodické centrum konzervace chystá pro zájemce především z řad muzejních pracovníků další ročník Kurzu preventivní konzervace, který se uskuteční ve dnech 8. – 9. 10. 2013 a 12. 11. 2013.

Celý článek

Konference konzervátorů - restaurátorů Hodonín 2013

Letošní konference proběhne ve dnech 10. – 12. září 2013 v Hodoníně. Pořádá ji MCK TMB ve spolupráci s Komisí KR AMG, Masarykovým muzeem v Hodoníně a Jihomoravským krajem v rámci projektu Porta culturae M00184, OP EÚS AT-CZ2007–2013, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celý článek

Odhadnout riziko požáru lze nyní interaktivně

Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry.Metodické centrum konzervace připravilo interaktivní verzi Dotazníku pro zjištění rizika ohrožení muzea požárem. V jeho rámci je hodnocena požární odolnost budovy, tj. stěn, stropů a dveří, přístupy vzduchu do budovy, kvalita elektrické instalace, rozměry místností, uspořádání místností, rozdělení budovy na požární úseky.

Celý článek

MCK poodhalilo svá tajemství

V rámci dne otevřených dveří 15.11.2012 měla veřejnost příležitost seznámit se s prací konzervátorů-restaurátorů a zblízka si prohlédnout také nejvzácnější konzervované předměty jako je Langobardský meč a vědro z naleziště u Kyjova.

Celý článek

Strana 5 z 6