Metodické centrum konzervace

Novinky z publikační činnosti MCK

Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkáchOdborná publikace Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách seznámí zájemce z řad odborné i laické veřejnosti publikace s problematikou určování mincovních falz, způsoby jejich identifikace a ošetření. Pozornost je věnována identifikaci lokálních korozních defektů. Prezentovány jsou konkrétní zkušenosti s ošetřováním a ochranou mincí a medailí v muzejních sbírkách.

 

Více

Do vybavení MCK TMB přibyl XRF spektrometr

Mobilní rentgenově fluorescenční spektrometr.Technologická laboratoř MCK je vybavena novým přístrojem – mobilním rentgenově fluorescenčním spektrometrem (XRF) pro kvantitativní analýzu materiálů. Zařízení nevyžaduje odběr vzorků a lze jej použít přímo v terénu (in-situ) v rámci průzkumu předmětů prováděných v depozitářích, expozicích, laboratoři či exteriéru.

Celý článek

Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, 30. 5. 2013

Metodické centrum konzervace pořádá seminář, na němž budou prezentovány metody materiálového průzkumu, diskutovány interpretace výsledků analýz, postupy a metody ošetření mincí a medailí.

Celý článek

Kurz preventivní konzervace 2013

Metodické centrum konzervace chystá pro zájemce především z řad muzejních pracovníků další ročník Kurzu preventivní konzervace, který se uskuteční ve dnech 8. – 9. 10. 2013 a 12. 11. 2013.

Celý článek

Konference konzervátorů - restaurátorů Hodonín 2013

Letošní konference proběhne ve dnech 10. – 12. září 2013 v Hodoníně. Pořádá ji MCK TMB ve spolupráci s Komisí KR AMG, Masarykovým muzeem v Hodoníně a Jihomoravským krajem v rámci projektu Porta culturae M00184, OP EÚS AT-CZ2007–2013, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celý článek

Strana 5 z 6