Metodické centrum konzervace

MCK poodhalilo svá tajemství

V rámci dne otevřených dveří 15.11.2012 měla veřejnost příležitost seznámit se s prací konzervátorů-restaurátorů a zblízka si prohlédnout také nejvzácnější konzervované předměty jako je Langobardský meč a vědro z naleziště u Kyjova.

Celý článek

Ohlédnutí za letošní Konferencí konzervátorů-restaurátorů

Konferenci konzervátorů-restaurátorů, kterou tradičně pořádá Metodické centrum konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG, letos ve dnech 11. - 13. září hostilo Oblastní muzeum v Litoměřicích.

Celý článek

Nová koncepce činnosti MCK pro léta 2012-2016

Vedoucí pracovníci Technického muzea v Brně – Metodického centra konzervace – zpracovali a zveřejnili koncepční materiál pracoviště na období 2012-2016.

Koncepce činnosti MCK ke stažení.

Strana 6 z 6