Metodické centrum konzervace

Langobardský meč - konzervátorsko-restaurátorský průzkum a zásah

Recenzovaná odborná monografie týkající se materiálového průzkumu a konzervátorsko-restaurátorského zásahu langobardského meče, který byl nalezen pri archeologickém výzkumu u Kyjova. Práce je doplněna o postup výroby repliky meče původními technologiemi, které byly odhaleny na základě metalografického průzkumu čepele.
Technické muzeum v Brně, 2016. ISBN 978-80-87896-36-5.
Cena: 80,- Kč

Celý článek

Kurz preventivní konzervace 2016

Ve dnech 18. - 20. 10. a 15. 11. 2016 se konal další běh kurzu preventivní konzervace, který pořádalo Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně pod záštitou Asociace muzeí a galerií ČR. Kurz byl zaměřen na objasnění základů preventivní konzervace

Celý článek

Workshop Smalt

Ve dnech 8. a 9. 11. 2016 se v laboratořích Metodického centra konzervace konal workshop Smalt, na kterém odborníci prezentovali vybrané techniky. Představeny byly techniky basse-taille (průhledný smalt na rytém podkladu), cloisonné (přihrádkový smalt), champlevé (jamkový smalt) a kombinace různých technik

Celý článek

Konference konzervátorů-restaurátorů 2016 - ohlédnutí

Konference konzervátorů-restaurátorů 2016

 

Ve dnech 13. – 15. 9. 2016 se v Brně uskutečnil XXV. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů.

Celý článek

Gloria musaealis 2015

Dne 18. května 2016 se konalo ve Smetanově síni Obecního domu v Praze slavnostní předání cen XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Glora Musaealis 2015. Technické muzeum v Brně získalo na návrh čestného výboru zvláštní ocenění za projekt Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásna Hôrka.

Celý článek

Strana 2 z 6