Konference

Malířské dílo jako příběh

Laboratoř ALMA, společné pracoviště AVU v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR v.v.i., pořádá ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, Masarykovou univerzitou, Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě 6. mezioborovou konferenci ALMA. Konference se bude konat 31. 5. - 3. 6. 2017 v prostorách Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí v Brně.

Celý článek

Konference konzervátorů-restaurátorů 2017 - konec registrace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme Vás na další ročník Konference konzervátorů-restaurátorů, která se bude konat v Litomyšli ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, Centrem pro restaurování a památkovou péči a Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. Konference bude probíhat v sále Jízdárna Zámeckého návrší ve dnech 19. až 21. září. Z důvodu naplnění kapacity byla registrace na konferenci ukončena, děkujeme za pochopení.

Celý článek

 

Konference konzervátorů-restaurátorů 2016 - ohlédnutí

Konference konzervátorů-restaurátorů 2016

 

Ve dnech 13. – 15. 9. 2016 se v Brně uskutečnil XXV. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů.

Celý článek

   

Konference Muzejní prezentace sbírek

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví a Historické muzeum Národního muzea ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně si Vás dovolují pozvat na konferenci Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy. Konference je zaměřena na představení tradičních i nových způsobů prezentace sbírek muzejní povahy. Cílem konference je přiblížit zásady a možnosti instalace sbírkových předmětů a jiných prvků v muzejních výstavách, problematiku muzejní instalace z pohledu preventivní konzervace a nové trendy v oblasti realizací výstav atraktivní pro návštěvníky.

Celý článek