Konference a workshopy

Historické kovové předměty a jejich konzervování-restaurování se zaměřením na jemnou mechaniku a leštěné povrchy

Metodické centrum konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG pořádá dne 23. 5. 2017 seminář, který který je zaměřen na hodnocení původních povrchů historických kovových předmětů v návaznosti na jejich konzervování-restaurování. Seminář proběhne v Technickém muzeu v Brně (Purkyňova 105, Brno) od 10 do 16 hod.

Celý článek

Konference konzervátorů-restaurátorů 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme Vás na další ročník Konference konzervátorů-restaurátorů, která se bude konat v Litomyšli ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, Centrem pro restaurování a památkovou péči a Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. Konference bude probíhat v sále Jízdárna Zámeckého návrší ve dnech 19. až 21. září. Za organizační tým si Vás již nyní dovolujeme vyzvat ke spolupráci na obsahové náplni konference a časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory.

Celý článek

Workshop Smalt

Ve dnech 8. a 9. 11. 2016 se v laboratořích Metodického centra konzervace konal workshop Smalt, na kterém odborníci prezentovali vybrané techniky. Představeny byly techniky basse-taille (průhledný smalt na rytém podkladu), cloisonné (přihrádkový smalt), champlevé (jamkový smalt) a kombinace různých technik

Celý článek

 

Konference konzervátorů-restaurátorů 2016 - ohlédnutí

Konference konzervátorů-restaurátorů 2016

 

Ve dnech 13. – 15. 9. 2016 se v Brně uskutečnil XXV. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů.

Celý článek

Kurz preventivní konzervace 2016

Ve dnech 18. - 20. 10. a 15. 11. 2016 se konal další běh kurzu preventivní konzervace, který pořádalo Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně pod záštitou Asociace muzeí a galerií ČR. Kurz byl zaměřen na objasnění základů preventivní konzervace

Celý článek