Konference a workshopy

Malířské dílo jako příběh

Laboratoř ALMA, společné pracoviště AVU v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR v.v.i., pořádá ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, Masarykovou univerzitou, Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě 6. mezioborovou konferenci ALMA. Konference se bude konat 31. 5. - 3. 6. 2017 v prostorách Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí v Brně.

Celý článek

Historické kovové předměty a jejich konzervování-restaurování se zaměřením na jemnou mechaniku a leštěné povrchy - doplněný program

Metodické centrum konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG pořádá dne 23. 5. 2017 seminář, který který je zaměřen na hodnocení původních povrchů historických kovových předmětů v návaznosti na jejich konzervování-restaurování. Seminář proběhne v Technickém muzeu v Brně (Purkyňova 105, Brno) od 10 do 16 hod.

Celý článek

Konference konzervátorů-restaurátorů 2017 - konec registrace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme Vás na další ročník Konference konzervátorů-restaurátorů, která se bude konat v Litomyšli ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, Centrem pro restaurování a památkovou péči a Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. Konference bude probíhat v sále Jízdárna Zámeckého návrší ve dnech 19. až 21. září. Z důvodu naplnění kapacity byla registrace na konferenci ukončena, děkujeme za pochopení.

Celý článek

 

Workshop Smalt

Ve dnech 8. a 9. 11. 2016 se v laboratořích Metodického centra konzervace konal workshop Smalt, na kterém odborníci prezentovali vybrané techniky. Představeny byly techniky basse-taille (průhledný smalt na rytém podkladu), cloisonné (přihrádkový smalt), champlevé (jamkový smalt) a kombinace různých technik

Celý článek

Konference konzervátorů-restaurátorů 2016 - ohlédnutí

Konference konzervátorů-restaurátorů 2016

 

Ve dnech 13. – 15. 9. 2016 se v Brně uskutečnil XXV. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů.

Celý článek