Konference konzervátorů-restaurátorů 2017 - konec registrace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme Vás na další ročník Konference konzervátorů-restaurátorů, která se bude konat v Litomyšli ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, Centrem pro restaurování a památkovou péči a Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. Konference bude probíhat v sále Jízdárna Zámeckého návrší ve dnech 19. až 21. září. Z důvodu naplnění kapacity byla registrace na konferenci ukončena, děkujeme za pochopení.

Téma konference

  • materiálové a technologické průzkumy
  • konzervátorsko-restaurátorské zásahy
  • nové metody a technologie v oblasti konzervování-restaurování a ochrany kulturního dědictví

Na konferenci je možné prezentovat tyto typy příspěvků:

  1. Recenzované, publikované po recenzním řízení v recenzované části odborného časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR) - uzávěrka 31. března, plné verze zasílejte na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  2. Informativní, publikované v nerecenzované části časopisu FKR - uzávěrka 31. května, plné verze zasílejte na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  3. Konferenční příspěvky nepublikované v časopisu FKR - pouze abstrakty těchto příspěvků zasílejte do 31. května na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  4. Posterové prezentace - abstrakty posterových prezentací budou publikovány v nerecenzované části časopisu FKR, na konferenci proběhne jejich

Kontakty

Přihlašování účastníků bez příspěvku bude zahájeno v dubnu přes internetové stránky konference http://www.konference-konzervatoru-restauratoru.cz. Najdete tam archiv minulých ročníků a další informace.

Program konference

Organizační záležitosti

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
(K. Rapouch tel. 541 421 452 , A. Selucká tel. 541 421 407)
Příspěvky a postery: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
(P. Stöhrová, tajemnice redakce, tel. 541 421 416)