Malířské dílo jako příběh

Laboratoř ALMA, společné pracoviště AVU v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR v.v.i., pořádá ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, Masarykovou univerzitou, Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě 6. mezioborovou konferenci ALMA. Konference se bude konat 31. 5. - 3. 6. 2017 v prostorách Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí v Brně.

Konference s názvem Malířské dílo jako příběh bude zaměřena na prezentaci nových metodických postupů výzkumu výtvarného umění s důrazem na roli časově podmíněných procesů ovlivňujících identitu díla a stav jeho zachování. Předběžný program konference, pozvánku a registrační formulář naleznete na odkazech pod článkem. Přednášky budou probíhat v anglickém jazyce.

Pozvánka

Předběžný program

Registrační formulář