Zaměstnanci Metodického centra konzervace

Číslo Umístění Jméno Telefon
1 Dílny pro technické památky Fexa Pavel +420548216704
2 Technologická laboratoř, projektový pracovník Fricová Jana, Mgr. +420541421452
3 Technologická laboratoř Grossmannová Hana, Ing., PhD. +420541421452
4 Pracoviště konzervace a restaurování Rapouch Karel, Mgr. +420541421452
5 Technologická laboratoř Hložek Martin, Mgr., PhD. +420541421452
6 Vysoušecí a sterilizační pracoviště Hochmann Petr +420544211050
7 Dílny pro technické památky Hrdlička Martin, Mgr. +420548216704
8 Dílny pro technické památky Hutník Václav, Bc. +420548216704
9 Dílny pro technické památky Jelínek Jaroslav +420548216704
10 Kovolitecká experimentální dílna Kroužil Martin, Ing. +420541421461
11 Pracoviště konzervace a restaurování Kubingerová Žaneta
12 Kovolitecká experimentální dílna, vedoucí provozu MCK Mrázek Martin, Ing., Ph.D. +420541421461
13 Dílny pro technické památky Andrýsek Pavel +420548216704
14 Pracoviště konzervace a restaurování Pelíšková Renata +420541421451
15 Pracoviště konzervace a restaurování, náměstek ředitele Oddělení MCK Selucká Alena, Ing. +420541421407
16 Technologická laboratoř Slámová (roz. Vrajová) Jitka, Ing., PhD. +420541421452
17 Dílny pro technické památky Šebela Martin +420548216704
18 Dílny pro technické památky Truksa Michal +420548216704
19 Dílny pro technické památky, vedoucí dílen Vaníček Petr, Ing. +420548216704, +420724214872
20 Dílny pro technické památky Peška Miroslav

Strana 1 z 2