Zaměstnanci Metodického centra konzervace

Číslo Umístění Jméno Telefon
1 Ochrana technických památek a technologií, konzervátor Fexa Pavel +420548216704
2 Technologická laboratoř – Oddělení metodiky výuky a služeb, projektový pracovník Fricová Jana, Mgr. +420541421452
3 Technologická laboratoř, výzkumný a vývojový pracovník Grossmannová Hana, Ing., PhD. +420541421452
4 Technologická laboratoř – Oddělení metodiky, výuky a služeb, výzkumný a vývojový pracovník Rapouch Karel, Mgr. +420541421452
5 Technologická laboratoř – Oddělení metodiky, výuky a služeb, archeolog Hložek Martin, Mgr., PhD. +420541421452
6 Sanační pracoviště, technický pracovník Hochmann Petr +420544211050
7 Ochrana technických památek a technologií, konzervátor-restaurátor Hrdlička Martin, Mgr. +420548216704
8 Ochrana technických památek a technologií, konzervátor Hutník Václav, Bc. +420548216704
9 Ochrana technických památek a technologií, konzervátor Jelínek Jaroslav +420548216704
10 Kovolitecká experimentální dílna, kurátor-konzervátor Kroužil Martin, Ing. +420541421461
11 Pracoviště ochrany movitého kulturního dědictví, konzervátorka Kubingerová Žaneta
12 Kovolitecká experimentální dílna, vedoucí oddělení Konzervace a restaurování Mrázek Martin, Ing., Ph.D. +420541421461
13 Ochrana technických památek a technologií, konzervátor Andrýsek Pavel +420548216704
14 Pracoviště ochrany movitého kulturního dědictví, konzervátorka Pelíšková Renata +420541421451
15 Technologická laboratoř – Oddělení metodiky, výuky a služeb, náměstek ředitele pro MCK Selucká Alena, Ing. +420541421407
16 Technologická laboratoř, výzkumný a vývojový pracovník Slámová (roz. Vrajová) Jitka, Ing., PhD. +420541421452
17 Ochrana technických památek a technologií, konzervátor Šebela Martin +420548216704
18 Ochrana technických památek a technologií, konzervátor Truksa Michal +420548216704
19 Ochrana technických památek a technologií, vedoucí konzervátor-restaurátor Vaníček Petr, Ing. +420548216704, +420724214872
20 Ochrana technických památek a technologií, konzervátor Peška Miroslav

Strana 1 z 2