Metodické pokyny

V této sekci naleznete přehled vybraných certifikovaných metodik, metodických pokynů a norem pro konzervování-restaurování a nakládání s předměty kulturního dědictví.

Kde můžete získat publikované verze v ČR přijatých norem?

Úřad pro Technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví umožňuje zakoupit v ČR přijaté normy CEN a podá také veškeré informace k tématu.
Zakoupit normy CEN můžete také na www.normy.biz

Certifikované metodiky

Zlepšení kvality vnitřního ovzduší knihoven a archivů s cílem významně omezit degradaci knihovních a archivních materiálů
(památkový postup, výstup projektu NAKI DF11P01OVV020)

Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 - 1950
(Metodika certifikovaná MVČR, výstup projektu NAKI DF11P01OVV017)

Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry.
(Metodika certifikovaná MVČR, r. 2012)

Plnoměřítkové požární testy.
(Testy byly uskutečněné v roce 2009 v TMB za cílem demonstrovat hasicí účinnost dvou významných hasicích technologií použitelných při požární ochraně muzeí, a to systému INERGEN a systému nízkotlaké vodní mlhy)

Interaktivní dotazník pro zjištění rizika poškození muzea požárem

Dotazník pro zjištění rizika poškození muzea požárem - formát PDF
nebo MS Office

Metodický pokyn k ochraně sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů před krádežemi, vloupáním a požárem, vydaného příkazem ředitele odboru ocharny movitého kulturního dědictví MK ČR č. 1/2010.

Doporučení, metodické návody