Odkazy

Zde najdete odkazy na webové stránky institucí a projektů, které Vám mohou pomoci při orientaci v oblasti konzervace a restaurování kulturního dědictví s důrazem na ochranu sbírkových předmětů, ale i další užitečné odkazy.

Seznam konzervátorů-restaurátorů

Adresář restaurátorů s povolením k restaurování kulturních památek (zdroj Ministerstvo kultury ČR)

Adresář konzervátorů-restaurátorů sdružených v Komisi konzervátorů-restaurátorů AMG ČR


Metodická centra

Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví
(Moravské zemské muzeum)

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
(Národní muzeum)

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění
(Národní galerie v Praze)

Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu

CES. Centrální evidence sbírek muzejní povahy České republiky
(Oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR)

Metodické centrum pro muzea v přírodě
(Rožnov pod Radhoštěm)

Centrum nových strategií při Moravské galerii v Brně

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu v Praze

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární Památníku národního písemnictví


České instituce

Centrální oddělení péče o sbírky Národního muzea

Oddělení konzervace a restaurování Středočeského muzea v Roztokách u Prahy

Péče o sbírky Národního technického muzea

Odbor ochrany knihovních fondů Národní knihovny

Konzervace a restaurování Národního archivu

Restaurátorská laboratoř oddělení záchranných výzkumů AÚ AV ČR

Technologická laboratoř péče o historické materiály Národního památkového ústavu

Oddělené péče o sbírky Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm


Vysoké školy

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie

Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování


Informační zdroje a bibliografie

Ústav historických věd - FPF SU v Opavě

AATA Online - Art and Archaeology Technical Abstracts
(Getty Conservation Institute)

ICCROM Library

BCIN - Bibliographic Database of the Conservation Information Network
(Getty Conservation Institute a ICCROM)

CHIN - Canadian Heritage Information Network
(Canadian Heritage)

CAMEO - Conservation & Art Marterial Encyclopedia Online
(Museum of Fine Arts, Boston)

CoOL - Conservation OnLine
(Stanford University Libraries a Academic Information Resources)

Akce a události, server Národního památkového ústavu

Obnova.sk

Mezinárodní a zahraniční organizace a projekty

ICOM-CC - International Council of Museums - Committee for Conservation

ICCROM - International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

E.C.C.O. - European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations

ICOMOS - International Council on Monuments and Sites

Getty Conservation Institute

CCI - Canadian Conservation Institute

Institut für Kunsttechnik und Konservierung
(Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg)

Sammlungszentrum
(Schweizerische Landesmuseen, Zürich)

Zentrum für die Erhaltung des Weltkulturerbes
(Hornemann Institut, Hildesheim)

Long Life for Art
(Christoph Waller, Eichstetten)

RCE Lelystad The National Service for Cultural Heritage Lelystad

Muzeologický kabinet, Slovenské národné múzeum, Bratislava