Partneři MCK

Ministerstvo kultury ČR
Odbor ochrany movitého kulturního dědictví
Jihomoravský kraj - Odbor kultury a památkové péče
Jihomoravský kraj
Odbor kultury a památkové péče
Statutární město Brno - Odbor kultury
Statutární město Brno
Odbor kultury
Swiss Agency for Development and Cooperation - Department Humanitarian Aid - Division Europe + CISSwiss Agency for Development and Cooperation
Department Humanitarian Aid
Division Europe + CIS
Český výbor ICOM - Mezinárodní rady muzeí
Mezinárodní rada muzeí
Český výbor
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
Asociace muzeí a galerií České republiky
Asociace muzeí a galerií České republiky
Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR
Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR
Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Ústav historických věd
Masarykova univerzita
Masarykova univerzita
Vysoké učení technické v Brně
Vysoké učení technické v Brně