Historické kovové předměty a jejich konzervování-restaurování se zaměřením na jemnou mechaniku a leštěné povrchy - doplněný program

Metodické centrum konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG pořádá dne 23. 5. 2017 seminář, který který je zaměřen na hodnocení původních povrchů historických kovových předmětů v návaznosti na jejich konzervování-restaurování. Seminář proběhne v Technickém muzeu v Brně (Purkyňova 105, Brno) od 10 do 16 hod.

Průzkum technologických znaků výroby, způsobu používání a předchozích zásahů na ošetřovaných předmětech je součástí komplexní problematiky posouzení jejich originálního povrchu a způsobu jeho zachování. Záměrem je představit konkrétní případové studie konzervátorsko-restaurátorských zásahů na vybraných sbírkových předmětech či jiných objektech kulturní povahy, u kterých byla věnována pozornost zachování či odstranění patiny, rozlišení původního barvení od korozních vrstev, hodnocení originálních funkčních prvků a jejich odlišení od pozdějších úprav a doplňků apod. Předmětem zájmu tohoto semináře jsou především předměty spadající do kategorie jemné mechanikyhodiny, vědecké přístroje, šicí stroje atd., ale i další skupiny původně leštěných kovových povrchů (interiérové prvky ap.). Na semináři by měly být diskutovány i etické otázky při zprovozňování jemné mechaniky. Tematický seminář navazuje na předchozí ročníky věnované výzdobným technikám a metodám čištění. Opět je snahou poskytnout v rámci semináře podmínky pro širší diskuzi konzervátorsko-restaurátorské praxe.

Účastníci semináře

Seminář je určen pro konzervátory–restaurátory muzeí a galerií, ale i soukromé restaurátory, odborníky dalších profesí jako jsou kurátoři muzejních sbírek nebo příbuzné profese z oblasti přírodovědné nebo řemeslné.

Zájemci o seminář se mohou přihlásit formou vyplnění elektronického přihlašovacího na konci tohoto článku nejpozději do 15. 5. 2017. Počet účastníků semináře je z kapacitních důvodů omezen na 60 osob. Účastnický poplatek ve výši 250 Kč zahrnuje náklady na pořádání semináře. Platbu poplatku lze provést bezhotovostně na č. účtu ČNB 197830621/0710, var. symbol 2305. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno platícího a popřípadě název instituce. Přednášející neplatí účastnický poplatek.

Přednášející

Přihlášky přednášek lze zaslat nejpozději do 31. 3. 2017 vyplněním formuláře a jeho zasláním na kontaktní adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Konečný program semináře bude zveřejněn během dubna. Přednesené referáty budou dále upraveny pro tiskovou podobu kolektivní monografie vydané v TMB.

Program semináře

Kontakty

· Ing. Dušan Perlík, vedoucí pracovní skupiny kovy Komise KR AMG, tel: +420 773 752 909, dusan. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

· Ing. Alena Selucká, Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, Purkyňova 105,
612 00 Brno, tel.: +420 541 421 407, +420 724 334 953, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Registrační formulář

Required *

Vyplňte prosím e-mail

  Refresh Captcha  
Neopsali jste text z obrázku