Zásady čištění kovových předmětů s ohledem na jejich originální povrch - ohlédnutí

Ve dnech 10. – 11. 5 . 2016 proběhl na AVU v Praze odborný seminář Zásady čištění kovových předmětů s ohledem na jejich originální povrch.

Náplní semináře byla témata týkající se použití vhodných konzervátorsko-restaurátorských metod pro maximální zachování autenticity předmětů. Diskutovány byly metody odstranění korozních produktů, analýzy povrchu předmětů, zachování patiny nebo problematika zkreslení prvkové analýzy slitin stříbra měřením na zkorodovaném povrchu. Jako speciální hosté byli pozváni zástupci bavorské restaurátorské dílny Haber und Brander z Regensburgu, kteří se s účastníky podělili o zkušenosti a postupy používané v Německu. Program pro účastníky byl zpestřen exkurzí v laboratořích a ateliérech AVU v Praze, kde byly kromě klasických metod konzervace představeny i moderní postupy čistění laserem a tryskání suchým ledem. Výstupem ze semináře bude kolektivní monografie, jejíž vydání je plánováno do konce letošního roku.