Služby

Poskytujeme tyto služby:

  • poradenství a konzultace při ochraně předmětů kulturní povahy v rámci preventivní konzervace (např. odborná spolupráce při realizaci nových úložných nebo výstavních prostor apod.)
  • konzervace-restaurování sbírkových předmětů
  • publikační servis (sborník z konferencí konzervátorů a restaurátorů a jiné, viz Literatura)
  • informační servis (správa internetových stránek MCK a metodického portálu, správa odborné knihovny - bibliografie)
  • edukační servis (kurz preventivní konzervace, vedení závěrečných prací studentů zpracovávajících problematiku ochrany kulturního dědictví)
  • pořádání konferencí, seminářů (Konference konzervátorů-restaurátorů, Muzea, památky, konzervace, Kurz preveventivní konzervace)
  • řešení krizových situací (metodická pomoc při přípravě krizových plánů, rychlá pomoc v případě krizové situace)
  • zápůjčky jednotlivého vybavení i přístrojové techniky z oblasti preventivní konzervace (měřáky vlhkosti, teploty, UV, světené zátěže, pasivní dozimetry, vzorky absorbentů, atd...), více viz stránky Kurzu preventivní konzervace.

Zde můžete vložit vaši žádost o metodickou pomoc nebo žádost o posudek

Zde můžete vložit vaši žádost o stáž