Workshop Smalt

Ve dnech 8. a 9. 11. 2016 se v laboratořích Metodického centra konzervace konal workshop Smalt, na kterém odborníci prezentovali vybrané techniky. Představeny byly techniky basse-taille (průhledný smalt na rytém podkladu), cloisonné (přihrádkový smalt), champlevé (jamkový smalt) a kombinace různých technik

(vícevrstvý smalt, probarvování, sgrafito). Workshop byl doplněn rekonstrukcí původní technologie emailování v protohistorickém období, tedy představením postupu výroby frity a mísení s pigmenty. Výstupem z workshopu bude filmový dokument, který bude jednotlivé techniky prezentovat.