prog-story magazin  1-12/2017

... na základě inspirace na 3. konferenci TM v Brně zahájení vydávání magazínu ... (ČeV - 26. prosince 2017)

pf 2018 jako vzpomínka ...

na LGP 30 v LPS VUT koncem r. 1961
související články (s) ....

r. 2016 - LGP 30 v expozici
Technického muzea v Brně

tentýž počítač v nové expozici VT
více ....

Laboratoř počítacích strojů (LPS)
na VUT v Brně

publikace: Deset let práce LPS (1972)
úvodní souhrn ....

Deset let práce LPS na VUT
v letech 1962-1972

obsah sborníku a realizované aplikace
více ....

Byli jsme kolem počítačů v něčem opravdu dobří ?

TOP-x
české a slovenské informatiky:

Antonín Svoboda a spolupracovníci
více ....

Kniha Antonína Svobody
McGraw-Hill Book Company 1948

vizitka - free on-line ....

Profesor Antonín Svoboda
(1907-1980) a historie VÚMSu

vizitka stránek Petra Golana
více ....

Počítače a mikrozáznamy
v České státní spořitelně

pravděpodobně nejrozsáhlejší datová aplikace na počítačích EC do r. 1989
více ....