Deset let práce Laboratoře počítacích strojů VUT Brno

10 let lps

  

   Dobové svědectví (1962 až 1972), které dokládá vznik a výsledky ve své době pravděpodobně prvního rozsáhle sdíleného výpočetního střediska v ČSSR. Unikátní je především popis už tehdy reálně provozovaných aplikací na počítačích LGP 30, Minsk 22 a Datasaab D21 pro potřeby výuky, výzkumu i konkretní podnikové praxe.

podklad poskytl pamětník Branislav Lacko, prezentace ČeV - prosinec 2017