... důvodem je upřednostnění jiných rubrik, které lze dle názoru redaktora považovat za obecně aktuálnější ...

Vlastimil Čevela, Modřice květen 2021

ČeV-OCP  /  JDoodle-IDE  /  COBOL-links  /  pracovní soubor  /  POJMY  /  STRUKTURA  /
a01  /  a02  /  a03  /  a04  /  a05  /  a70  /  a720  /  ...
accept  /  ...                                                                                                                       ČeV - 30.5.2020

Dík za komentáře a dotazy k této rubrice - přihlášení: uživatel "cobkom", heslo "cbk2006" ... :o)

Téma:   Seznámení s IDE a spuštění programu s pozdravem

Téma:   Přečtení a zobrazení textových řádků dat - vstupem je CMD-line a Stdin nebo klávesnice

Téma:   Zápis dat z programu do textového souboru a jeho přečtení s číslováním řádků

Téma:   Podprogramy pro přečtení a zobrazení textových řádků dat - vstup = CMD-Line a Stdin/klávesnice

Téma:   Zobrazení textových řádků dat z programu podprogramem - literály různé délky

Téma:   Škola hrou - interaktivní modelovací prostředí pro všechny varianty zobrazení "pic ..."

Téma:   Hexadecimální a binární zobrazení textových řádků dat - vstupem je Stdin nebo klávesnice

Téma:   Přečtení dat ze Stdin a setřídění přes pracovní 1-bytový kód

>>   ibm   |   micro focus   |   fujitsu p.312   |  BS2000  |  gnu p.143   |   ISO/IEC 1989:2023   |   1960 p.50   |   CeV-OCP  mx   |  

Unikátní vlastnosti jazyka COBOL

   Systematický přístup k hodnocení programovacího jazyka znamená, že si na počátku musíme položit otázku, k jakému účelu ho budeme používat. Jazyk COBOL vznikl v USA v roce 1960 společným úsilím uživatelů v průmyslu, ministerstva obrany a dalších federálních vládních agentur a výrobců počítačů. Předpokládalo se, že "Common Business Oriented Language" (COBOL), tj. "Obecný Podnikatelsky Orientovaný Jazyk" může významně pomoci ke snížení náročnosti programování a tím k dosahování účinnějšího a ekonomičtějšího využití počítačů. 

   Účel, ke kterému byl na počátku určen a také následujících 60 let i v současnosti stále využíván, je dán jeho názvem. "Podnikání" (Business) je práce, související s výrobou, nákupem a prodejem zboží nebo služeb. Zpracování dat, pro které byl COBOL navržen, lze tedy charakterizovat především jejich velkým množstvím, zpravidla složitou strukturou záznamů, ale poměrně jednoduchými algoritmy pro manipulaci s nimi i pro většinou aritmetické výpočtové a logické srovnávací operace.

 

--- rozpracováno ---