PRŮVODCE  |  připomenutí významného výročí z hlediska prog-story - ČeV