realizace prog-story ABC <<<                            
<<<  .autoři obsahu virtuální expozice prog-story (s)
<<<  .autorské texty samostatné (s)

Provozovatel portálu prog-story

Realizační tým

  • Vlastimil Čevela - Modřice, autor projektu, redaktor struktury a věcného obsahu virtuální expozice
  • Jaroslav Pipota - TM Brno, garant virtuální expozice ze strany muzea
  • Roman Kučera - TM Brno, specialista muzea pro zajištění virtuální expozice po stránce IT  

Blízcí spolupracovníci redaktora

  • Branislav Lacko - VUT Brno, vedoucí OTŘ a VS TOS Kuřim, člen org. výboru seminářů Programování 
  • Vladimír Vérosta - Moravany, vedoucí vývoje kompilátoru COBOL pro EC1021 až EC1027 a Dos-3 
  • Matěj Čevela - Bílovice nad Svitavou, student, spolupracuje na zpracovávání historických podkladů
  • Michal Dufek - Želešice, spolupracuje na přípravě katalogizace a dalších úkolech

Užší okruh aktivních spolupracovníků v přípravné etapě

  • Jaroslav Klečka - Ostrava, člen org. výboru seminářů Programování - autor textů
  • Karel Metzl - Opava, člen org. výboru seminářů Programování - autor textů