@@@   PRŮVODCE 

Východiska a cíle virtuální expozice 

 • počítače a na ně navazující informační a komunikační technologie (IT, resp. ICT) za 55 let od roku 1960,
  tj. během jedné lidské generace prakticky úplně změnily svět 
       
 • hlavním cílem vývoje této virtuální expozice je získat, uchovat a zpřístupnit vzpomínky lidí, "kteří byli při tom" i dosažitelné původní doklady a na jejich základě popsat rozvoj programování a nasazení počítačů v Československu ve druhé polovině 20. století před zásadními změnami po roce 1989 
     
 • protože i ty nejmodernější technologie a postupy rychle "odcházejí do historie", tak je doplňujícím cílem orientačně pojednat i o pokračování historie z minulého století do současnosti
     
 • nasazení počítačů na podporu fungování rozsáhlých a složitých systémů znamenalo též vytvoření a rozvoj metody "systémového přístupu" - souvisejícím cílem je připomenout její vybrané principy a ukázat, jak mohou být užitečné nejen při práci s informacemi, ale i jako nástroj výchovy ke kritickému myšlení 
        
 • v návaznosti na sbírkový fond a zázemí Technického muzea v Brně pak expozice nabízí platformu pro výměnu názorů mezi odborníky nad souvisejícími tématy a mládeži, aktivním seniorům i ostatním zájemcům kromě celkového pohledu též některé náměty k seznámení s programátorskou praxí

   Realizace předložených cílů nebude snadná ani rychlá - námět vznikl v září 2014 v návaznosti na 40 ročníků seminářů o programování v Ostravě a měl by vhodně doplňovat sbírku a expozici  "Výpočetní technika"^ Technického Muzea v Brně. Projekt byl představen veřejnosti v prosinci 2015, aktuálně zpracovanou nabídku popisuje  PRŮVODCE EXPOZICÍ ^^^ hlavní menu.

Vlastimil Čevela - iniciátor projektu, autor koncepce a redaktor expozice,
další informace k motivaci i ke koncepci vývoje obsahuje rubrika "O virtuální expozici prog-story"