@@@  |  ABC  lexikon ^^^ menu  

obsah

   - historické vzdělávací instituce, podniky, výzkumné ústavy a další firmy, včetně akcí a dobových publikací,
     které se významně zapsaly do historie programování a nasazení počítačů v Československu
   - československé vysoké školy s tradicí výuky programování a souvisejících oborů 
   - odkazy na souhrnné světové webové stránky a literaturu s tématikou programování a souvisejících oborů, 
     odkazy na specializované stránky a literaturu jsou uvedeny u příslušných témat.  

ČeV - srpen 2015

...

- Wiki - Hlavní strana

...

- Wiki - Main Page

...

- Wiki - Hlavná stránka

...

- Wiki - Hauptseite

...

- Wiki - Заглавная_страница

...

en.wikibooks.org/wiki/Main_Page 
<<<  Jan Sokol - významný propagátor Wikipedie

ČeV - listopad 2015