@@@ - novinky & komentáře  |  EXPOZICE  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  H  -  M  Témata  |  Tisky ke stažení   |tiobe21

/  Mapa E  /  sekce E:     probíhá revize

 • komentáře
  • Sekce E má za cíl, podobně jako sekce D (lide), především připomenout historické vzdělávací instituce, podniky, výzkumné ústavy a další firmy, včetně akcí a dobových periodik, které se v Československu  nějakým způsobem angažovaly v souladu s cíli naší expozice. 

  • Základním informačním zdrojem je několik tisíc on-line přístupných příspěvků, interně uložených na portálu prog-story Technického muzea v Brně v sekci M ^^^. V této sekci E nabízíme "aktuální okno do světa", tj. systematické ABC odkazy na externí volně přístupné naše i světové webové stránky a on-line literaturu s tématikou programování, VT a souvisejících oborů. Kromě toho též souhrn dílčích rozcestníků z různých  tematických rubrik a pracovních, které jsou pomůckami pro redakční práci.
      
  • Zásadně odlišnou částí expozice pak je samostatná rubrika KNIHOVNA^^^ hlavní nabídka, která neodkazuje na on-line zdroje, ale na sbírky pouze off-line přístupných dokumentů a na knihovny, kde je možné vyhledat dostupné fyzické publikace, periodika ap.
      

ČeV - únor 2021
úvodní foto:  www.tiobe.com/tiobe-index