PRŮVODCE  |  uložení viz >>> rozbalená nabídka

 

velká akce, původně "Výpočtové stredisko '72", organizovaná VVS OSN Bratislava (od r. 1972), pak DT ČSVTS Praha, konaná v Karlových Varech, Mariánských lázních, ... poslední sborník je z roku 1990 ...
organizační garant Ing. Věra Dorušková, obsahový garant Ing. Jan Laitl,
vícekrát jsem se zúčastnil, jistou dobu i jako člen org. výboru - podklady vyhledávám - ČeV

 

 

Velká slovenská akce, která bývala každé 2 roky ve Vysokých Tatrách od roku 1972 do 1991,
osobně jsem se asi 3x zúčastnil, musím najít nějaké podklady

knihovny.cz - vyhledávání "Algoritmy vo výpočtovej technike"
knihovny.cz - vyhledávání "Knižnica algoritmov"

ČeV - září 2015, listopad 2018

www.sofsem.cz - historyprevious SOFSEMs
velká mezinárodní reprezentační akce v atraktivním prostředí, konaná od roku 1974,
případné podrobnější informace z historie akce od účastníků nebo ogranizátorů by byly vítány - !!!

jednou jsem se zúčastnil (1975) , tehdy ve Zotavovně SNP v Demanovské doline - akce probíhala obdobně jako přednášky na vysoké škole, tj, určité téma mělo jeden nebo několik dvouhodinových bloků, zaměření bylo spíše teoretické ve směru matematické informatiky (Computer Science)
<<<  poznámky 1975
<<<  cz - Kresby Jiřího Franka - ÚVT MU Brno - kresby, "noviny", ilustrace pro SOFSEM
<<<  Jiří Hořejš, tehdy UJEP Brno - jeden z hlavních iniciátorů akce v roce 1974
<<<  Prehistorie FIT VUT Brno - Konference a semináře, s. 64

další odkazy

ČeV - září 2015

 

dále viz [ ... ] ^^^ štítek

významný seminář, který se pravidelně konal v Pardubicích - přesně ve kterých letech je nutno ověřit,
hlavním organizátorem byl Ing. Ivo Machačka, 
formou sborníků ze semináře bylo prezentováno několik vydání norem Cobol ...

ČeV - září 2015      

PRŮVODCE  |  dále ^^^ štítky

   V průběhu prvních 20 let své existence, tj. 1975-1994 určitě nejnavštěvovanější seminář, který se zabýval problematikou praktického programování. Vznikl jako vizionářská iniciativa několika programátorů kolem ostravských VS (především OKD, Vítkovické železárny a NHKG), která byla v rámci preference těžkého půmyslu prominentně vybavena dovezenými počítači z vyspělých zemí (ICL, IBM a další).

   Vedle akcí (Algoritmy, Výpočtové stredisko a Sofsem), které vznikly podobně v návaznosti na činnost VVS OSN v Bratislavě s americkým počítačem CDC 3300 (spuštění 1969), patřil ostravský seminář v té době k nevýznamnějším setkáním specialistů kolem programování a nasazení VT v Československu.

ČeV - září 2015

 

seminář, o kterém jsem četl - ale nevím přesně kdy a kde se (snad opakovaně) konal,
možná něco budu mít v poznámkách

ČeV - září 2015

časopis, kde byly publikovány články o mikropočítačích - např. IQ 151, Ondra (Ing. E. Smutný), ...
<<<  odkazy mvt-R-Lisový / články

současné pokračování: www.aradio.cz - archiv: eln.fpob.eu/download/amaro

ČeV - září 2015

 

od r. 1990, založil p. Zajíček, vydavatel Svaz uživatelů výpočetní techniky, spolu se Softwarovýmni novinami první časopis u nás, specializovaný na programování ...
<<<  Ladislav Zajíček
<<<  BYTE (free texts)

ČeV - září 2015

vydavatel - ÚVT Tesla Praha - 1969-1978,  podnik zanikl - viz Wikipedie a především czweb.org,
výběrové poznámky
ověřovací digitalizace - v čísle 1978 5-6 obsahuje rekapitulaci projektu Tesla 200/300

 

ad TESLA: www.radiojournal.cz - www.tesla.czweb.org/historie

všechny ročníky časopisu jsou k prezenčnímu prohlížení ve vědecké knihovně v Olomouci,
digitalizované se připravují k prezenčnímu prohlížení v Technickém muzeu v Brně

vzhledem k poměrně velkému rozsahu dat, budou informace zpracovávány a doplňovány postupně
ČeV - září 2015

 

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000227809 - MZK v Brně, Bratislava : Alfa, 1972-1990

... specializovaný hodně odborný časopis ...

ČeV - září 2015

 

... měsíčník s podtitulem "Výpočetní a organizační techniky", který vydávalo Federální ministerstvo všeobecného strojírenství ve SNTL - Nakladatelství technické literatura, n.p. Praha - facebookdatabáze knih (!) pro vydávání technické literatury neexistovalo jiné nakladatelství (!)

i když měl dlouhé vydávací lhůty, bylo v něm hodně užitečných informací - vycházel v letech 1961-1991

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000169811 ... v MZK v Brně jsou ročníky 1961 až 1966 ...
www.knihovny.cz - vyhledávání - Vědecká knihovna v Olomouci (všechny svazky)

ČeV - září 2015, foto prosinec 2018, příklad prezentace květen 2019

Vybrané stránky z prvního čísla 1. ročníku, tj. 1961:

... velice populární týdeník, který se kromě jiného angažoval i v propagování počítačů (např. kondiciogramy) ... Wiki

ČeV - září 2015

... časopis, který přinášel zprávy a články o metodách řízení a někdy i o aplikacích výpočetní techniky ve světě ...

ČeV - září 2015

... podnikový časopis pro obchod potravinami (Pramen, Zdroj) - PORS pro něj zpracovával data ...
časopis by se snad měl vyskytovat v Moravské zemské knihovně v Brně - předpokládám časem prostudování

ČeV - září 2015

@@@  novinky & komentáře  |

vojenska mysl  

   ... časopis, určený pro důstojníky a generály československé armády, který byl ve své době označen jako "Tajné" a některá čísla dokonce jako "Přísně tajné" - v řadě článků se zabývá problematikou kybernetiky, automatizace i nasazením počítačů ... www.vojenskerozhledy.cz/archiv-menu-search/vm ... kompletní on-line digitální archiv

ČeV, leden 2018

 

zatím pracovní rozcestník:

časopis, vydávaný n.p. Kancelářské stroje Praha - především přebírané zprávy a články ze zahraničních zdrojů, ale i původní články a přehledy

kormus.cz/mvt/pocitace/smep_system_malych_elektronickych_pocitacu - citace

ČeV - září 2015

 

... hlavní celostátní tištěné informační médium ... Wiki, online 1950-1999

mj. informace o významných událostech s vazbou na počítače, ASŘ a pod.,
podklad při zařazování různých událostí a rozhodnutí centrálních orgánů - - -

ČeV - září 2015

 

americký časopis, který se občas objevil ve VS Ingstav Brno - kdo to sponzoroval - nevím,
"památečný" je tím, že jsem v čísle December '73 objevil články o "Revolution in Programming", kterou způsobilo strukturované programování - časem připravím podrobnosti

současnost:
www.datamation.com/about - www.datamation.com - Wiki (en)

ČeV - září 2015