Motto: "... i ty nejmodernější technologie a postupy rychle odcházejí do historie ..."  (Cíle expozice v roce 2014)

2021 - u příležitosti letošní úspěšné odborné konference je otevírána tato nová sekce, která by měla postupně představovat návštěvníkům vybrané příklady, jak vypadá historické "Programování a VT u nás" v současnosti. Jejím cílem je nejen informovat, ale především inspirovat ke studiu a následné profesionální účasti na vývoji a realizaci aplikací SW a IT, které dnes jsou a spolehlivě i nadále budou hnacím motorem celospolečenské prosperity.

Vlastimil Čevela - Modřice, 12. října 2021