@@@  |  ABC  lexikon ^^^ menu  

PROGRAMOVÁNÍ - (rozpracovaný komentář) 

 • zadání nebo přiměřená osobní orientace v problému, který má program řešit,
  zadání musí být přesné, úplné a srozumitelné  
 • ovládání programovacího jazyka nebo nástroje, kterým se počítači zadá alogitmus řešení problému  
 • přiměřená osobní orientace v počítačovém prostředí pro vývoj a následnou realizaci zpracování

prvky

 • algoritmus - obecně srozumitelné zadání problému
 • programovací jazyk - pravidla pro zápis algoritmu tak, aby byl srozumitelný pro počítač
 • program - zápis algoritmu v programovacím jazyku
 • uložení programu - možnost postupné tvorby a opakovaného spouštění
 • prostředí - operační systém a nástroje pro zápis a vytvoření spustitelného programu

programovací jazyky pro začátečníky - (kriteria pro výběr)

 • dostupnost nástroje a rychlé výsledky bez, nebo s minimální investicí
  - programování vyžaduje určité vlastnosti, které každý nemusí mít, 
    nejjednodušší ověření zmíněných vlastností je, si to prakticky vyzkoušet 
  - pokud takové pokusy budou člověka bavit, tak má základní předpoklady k úspěchu 
  - možnost od počátku vytvářet viditelné výsledky je povzbuzující a kontrolní zpětnou vazbou 
    a tím velice potřebnou motivací
 • dostatečně významná oblast praktického využívání
  znalost základů významně využívaného jazyka je důležitá při rozhodování, jak dál
 • snadná dostupnost dokumentační a konzultační podpory
  při studiu je nezbytná možnost si najít všechny související informace

ČeV - listopad 2016

 Hlavní stránka Mini-web

   Jedná se o poměrně jednoduchý a přitom univerzální nástroj pro záznam a prezentaci informací ve formátu webových stránek. Technicky jde o jistou formu alternativy k aplikacím Word, Libre Office a Powerpoint, která se však zcela zásadně liší svojí koncepcí. Na rozdíl od nich se s ní nepracuje "uživatelsky", ale "programátorsky".

   Při práci se stavebnicí není k dispozici široká nabídka možností, ze kterých většina zpravidla pak nebývá prakticky využívána, ale tvůrce stránek od samého počátku musí sám aktivně navrhovat, psát a ladit zdrojový text v jednoduchém Mw-jazyku, ze kterého je generován zdrojový kód HTML. Takovým způsobem práce postupně získává a upevňuje si samostatnost, cílevědomost a další užitečné návyky i úvodní informace o vybraných základech programátorského řemesla. 

  Mini-web lze charakterizovat jako "nativní vývojové prostředí pro laickou tvorbu webových stránek a úvod do programování zdrojových kódů." Označení "nativní" znamená, že se stavebnicí Mini-web se pracuje přímo s aplikacemi "Průzkumník", Poznámkový blok" a příkazovými skripty operačního systému Windows 10, se standardním prohlížečem ( Chrome, Firefox, Edge, ...) a vývojovým prostředím Python IDLE.

    Seznámení s vybranými obecnými nároky na programování zdrojových kódů probíhá postupně na různých úrovních složitosti. Základem je Mw-jazyk pro řízení práce a návrh zadávacích kódů stránek Mini-web, který umožňuje získání  elementárních programátorských dovedností (formální náležitosti kódu, parametry, ladění).

   Na tento základ lze navázat prakticky libovolné experimentování v jazycích HTML, CSS, příp. JavaScript.  Úplné využití integrované koncepce stavebnice pak nabízí možnost dále pokračovat v navrhování jednoduchých příkladů příkazových skriptů Windows a programů v jazyku Python. Užitečným podkladem může být též samotné transparentní  programové vybavení Mini-web.    

   Vzhledem k jednoduchosti používání, snadné dostupnosti *) a uvedeným souvislostem, může aplikace Mini-web sloužit jako nástroj pro volnočasovou tvorbu webových stránek i k prvním krokům v oboru programování zdrojových kódů. To lze využít též jako nabídku pro alternativní dobrovolné téma při výuce předmětu Informatika pro žáky vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ.

 

 Čev - Modřice, 21. července 2022, úprava 28. srpna 2023

 *) Skripty, programy a vzory aplikace "Mini-web" jsou poskytovány 
   ve svobodné BSD licenci © Vlastimil Čevela 2022 a odpovídají obvyklým standardům.

celá sekce P, vč. příkladů a článků v návazných podkategoriich jsou zatím v pracovním stádiu - tj. v méně či více pokročilém stavu rozpracovanosti ...

k tomu pamětnický komentář:

   když jsme v roce 1970 ve VS Ingstav jako programátoři-analytici začínali přípravu na počítač Tesla 200, tak důsledně platilo heslo - programování, to je až "za odměnu", napřed se musí udělat důkladná analýza a domluvit vše potřebné s uživateli, příp. s provozem VS ... to je totiž ten "systémový přístup" zajistit "vše podstatné", co je potřeba k dosažení cíle ...

   v tomto případě navrhnout a odladit programovací vzory znamená komunikaci jejich autora s "tutoriálem" a s kompilátorem, což je svým způsobem poměrně jednoznačná záležitost, kterou v podstatě může dodatečně udělat ledaskdo ...

   ale sehnat a zaznamenat různé pamětnické vzpomínky na způsob práce a poměry před desítkami let je výrazně složitější a když redaktorovi táhne na osmdesátku, tak má na to už poměrně málo času - proto jsem práci na této sekci P zatím odložil a intenzivněji se věnuji těm ostatním ...

Vlastimil Čevela - v Modřicích, 26. března 2017