@@@ - novinky & komentáře  |  EXPOZICE  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  H  -  M  témata  |system 1981m

Zpřístupněný dokumentační fond:

 • souvislosti prog-story
 • rubriky sekce A   
 • komentář
  • Expozice  prog-story je zaměřená na "historii programování a nasazení výpočetní techniky" - tedy především na duševní inženýrské činností, které s fyzickými počítači a VT souvisí. Jejich srozumitelná prezentace je výrazně náročnější, ale příklady úspěšného uplatnění tvořivého myšlení mají určitě pro návštěvníky též svoji atraktivnost.
      
  • S ohledem na nutnost historické kontinuity pod pojem "programování" v přiměřené míře zahrnujeme též upozornění na souvislosti, které je nutno řešit v projektech nasazení počítačů do konkretní praxe. Ukazuje se totiž, že nedostatečné vnímání těchto souvislostí a důsledků z toho vyplývajících není jenom záležitostí dávné historie, ale bohužel i té nejaktuálnější současnosti.
      
  • Programování a nasazení počítačů jako inženýrská disciplina se začalo ve světě i u nás šířeji prosazovat po polovině 20. století. Protože je to celkově složitá a drahá záležitost, tak není náhodou, že se současně intenzívně rozvíjela teorie systémů a vědecká metoda systémového přístupu, což jsou nástroje, které pomáhají tuto složitost zvládnout.

 

Vlastimil Čevela - únor 2021, obrázek Jiří Franek - 1981