@@@  |  ABC  lexikon ^^^ menu  

  Počítačová muzea a expozice se zpravidla zabývají hlavně dějinami počítačů a výpočetní techniky (VT), tj. materiální stránkou oboru. To platí i o jejich webových prezentacích, kterých u nás i ve světě existuje celá řada*1. Je to pro širokou veřejnost srozumitelně zajímavé a svým způsoběm jednodušší. Reálné technické zařízení se návštěvníkům určitě snadněji popisuje a představuje, než myšlenkové přístupy k problematice, algoritmy a projekty, které jsou vždy více či méně abstraktní.  

   Vize této virtuální expozice Technického muzea v Brně je odlišná  v tom, že si klade za cíl zaznamenat, uchovat a zpřístupnit "historii programování a nasazení výpočetní techniky". Tedy v podstatě dějiny duševních inženýrských činností v oblasti programování a projektování, které s fyzickými počítači a VT souvisí. Jejich popis a srozumitelná prezentace je výrazně náročnější, ale příklady úspěšného uplatnění tvořivého myšlení mají určitě pro návštěvníky též svoji atraktivnost.

   Podstatné přitom je, že v rámci systematického přístupu*2 s ohledem na nutnost historické kontinuity pod pojem "programování" v přiměřené míře zahrnujeme též upozornění na souvislosti, které je nutno řešit v projektech nasazení počítačů do konkretní praxe. Ukazuje se totiž, že nedostatečné vnímání jejich existence a důsledků3 z toho vyplývajících není jenom záležitostí dávné historie, ale bohužel i té nejaktuálnější současnosti.

*1  viz E - instituce a info-zdroje > muzea, expozice a webové stránky >>> menu vpravo
*2  viz A - ... | systematický přístup a informace >>> menu vpravo 
*3  viz A - ... | počítač & spol. jako systém >>> menu vpravo  

ČeV - duben 2016