témata v rubrikách podkategorií z důvodů zachování informační kontinuity navazují na on-line DB více než tisícovky příspěvků ze 40 ročníků seminářů Programování a Tvorba SW v Ostravě 1975-2014 -viz M - muzejní virtuální sbírky >>> menu > Programování / Tvorba SW ...

   pouze úvodní rubrika "historické obory programování" je rozpracovaným pokusem o systematický pohled ...

ČeV - červenec 2018

   Hlavní náplní této virtuální expozice by mělo být programování, tj. "řemeslo", které se zabývá vytvářením pokynů pro technické zařízení s "výpočetními schopnostmi", resp. s příslušnou mírou zabudované "informační technologie" tak, aby bylo schopno zadané pokyny automaticky realizovat.

   Od 60-tých let minulého století, kdy u nás toto řemeslo začínalo, se však obsah pojmu "programování" zásadně rozšířil. Program může řídit jeden obráběcí stroj, nebo výrobní linku, ale také provoz celé továrny s navazující logistikou zásobování součástkami a dopravou výrobků k zákazníkům. Při zpracování evidenčních dat v 70-tých letech byl potřeba program, který nabízel políčka děrovačce pro zápis číslic nebo textů a pak musel jiný program desítky či stovky děrných pásek přečíst a uložit do počítače. Další zpracování pak probíhalo v rámci spuštěné úlohy po krocích přes jednotlivé programy a trvalo třeba i několik hodin, než se na závěr tiskly stovky a někdy až tisíce stran výsledků.

   Obecně lze říct, že jsou programy, které kromě zařízení, pro které jsou určeny už nemusí počítat s dalšími souvislostmi. K nim patří třeba i vzorce, podle kterých počítač realizuje konkretní numerický nebo vědeckotechnický algoritmus. Programy z uvedeného příkladu však s dalšími souvislostmi počítat musí, mj. už i proto, že vlastně řídí ne jenom jednotlivé nebo na sebe navazující strojové, ale i lidské činnosti, bez kterých to celé nemůže fungovat. 

   Proto se také musíme ve větší čí menší míře zabývat též činností, zmiňovánou ve druhé části názvu expozice, kterou je "nasazení počítačů", tj. projektování aplikací. Nejlépe by se to asi dalo charakterizovat parafrází na formulace v dále odkazovaném příspěvku Vilémy Čimbury z počátků semináře "Programování", na který naše expozice vlastně svým způsobem navazuje.  

... Důraz je položen na praktické aplikace a jejich zobecnění, nebo na teoretické práce, umožňující přímou aplikaci ... 
... Mimo oblast našeho zájmu leží provoz a organizace VS, otázky hardware, systémového inženýrství, výlučně projekční otázky - prostě vše to, co přímo neovlivní tvorbu programů ...
... Vztah programování k projektování je delikátní, poněvadž soudíme, že "dělící čáru" nelze zodpovědně definovat a spoléháme na intuitivní uvědomění si "centra" oblasti, při čemž "hraniční pásmo" je značně široké a proměnlivé ...
Cíle semináře PROGRAMOVÁNÍ (Čimbura 1977)

   Důležité je připomenout, že expozice nebude zaměřena na obecné dění ve světě, ale na programování v našich podmínkách ve sledovaném období. Ty jsou specifické nejen centrálním řízením, místní izolací, nedostatkem deviz a embargem na některé dovozy, ale také téměř úplnou změnou organizace hospodářské struktuy a s ní spojených projektů aplikace VT v 90-tých letech minulého století. 

   Obsahově by expozice měla přiblížit zejména hlavní proud, tj. ty skutečnosti, které byly celkově významné (jaké agendy se na počítačích zpracovávaly, na jakých počítačích, v jakých programovacích jazycích, jakými metodami atd, atd, ...). V autorských textech pak může být doplněna o i méně rozšířené zajímavé tématické oblasti. 

 

Vlastimil Čevela, Modřice - listopad 2014