témata v rubrikách podkategorií z důvodů zachování informační kontinuity navazují na on-line DB více než tisícovky příspěvků ze 40 ročníků seminářů Programování a Tvorba SW v Ostravě 1975-2014 -viz M - muzejní virtuální sbírky >>> menu > Programování / Tvorba SW ...

   pouze úvodní rubrika "historické obory programování" je rozpracovaným pokusem o systematický pohled ...

ČeV - červenec 2018