@@@  |  ABC  lexikon ^^^ menu  

- - - veškeré záležitosti kolem autorské a redakční tvorby virtuální expozice - >>>  SPRÁVA prog-story ^

PRŮBĚŽNĚ UPŘESŇOVÁNO dle potřeby při doplňování témat a exponátů - - -

PRŮVODCE  |  dále ^^^ štítek

 

Vybrané texty o motivaci ke vzniku a vývoji expozice prog-story:

revidované rubriky (kategorie) a rejstříky (štítky)

ČeV - 19.11.2020

související milníky:

 • září 2014 - předložení projektového záměru
     autor a předkladatel projektového záměru: Vlastimil Čevela
    
 • listopad 2014 - spuštění virtuální expozice
     správce redakčního systému Joomla! na webu TMB: Roman Kučera
    
 • prosinec 2014 - uzavření smlouvy o spolupráci
     garant expozice ze strany muzea: Jaroslav Pipota
     redaktor věcného obsahu expozice: Vlastimil Čevela

ČeV - únor 2017

@@@  novinky & komentáře |

1) osobní vzpomínky na konkretní zážitky a situace nebo na cokoliv, co souvisí s programováním a VT ...
2) programátorská beletrie, kresby, grafika, ...
3) vybrané osobní vzpomínky, které se netýkají programování a VT, ale charakterizují společenské podmínky v době, o které tento portál pojednává jsou předmětem samostatné rubriky...

dále ^^^ štítky

ČeV - září 2015

Úvodní slovo redaktora:

   V rámci snahy o systematický přístup k problémům a k životu vůbec, jsem se naučil chápat, že na všechno mohou existovat různé úhly pohledu. Portál prog-story má řadu aktivních přispěvatelů a spolupracovníků (O nás ^^^ menu), ale jeho obsah neřídí žádná redakční rada. Byl iniciován a od počátku je postupně vytvářen jako "one man projekt" v návaznosti na různé konzultace i připomínky, podle systematického pohledu redaktora, který je tento:

 • Historii programování jako technického oboru nemůžeme studovat ani popisovat samostatně, protože byla zásadně ovlivněna "okolím", tj. společenským porostředím, ve kterém se odehrávala.
    
 • Je potřeba si uvědomit, že zatímco v USA a dalších vyspělých západních zemích nastal po skončení války poměrně konstatním tempem postupující rozvoj, v Evropě silně podpořený Marshalovým plánem, u nás to bylo úplně jinak.
    
 • V bývalém Československu, podobně jako v dalších zemích "socialistického tábora", se ve sledovaném období od roku 1945 společenské prostředí přímo zásadně několikrát změnilo a panovaly zde totalitní praktiky, které si současníci vůbec nedovedou představit - viz sekce H ... > Společenské prostředí >>> nabídka.
    
 • Proto jsou zde prezentovány různě získané nebo přímo vyžádané pamětnické vzpomínky, které se týkají nejen programování, ale i jakékoliv jiné, které dle názoru redaktora přiměřeně popisují životní příběhy z té doby. Vychází se přitom z koncepční zásady, dohodnuté s garantem TMB kolegou Pipotou, že "návštěvníci si z předkládaných informací vyberou a přeberou sami to, co je zajímá". 
     
 • Každá pamětnická vzpomínka vychází z životních zkušeností i úhlu pohledu jejího autora jako neopakovatelné osobnosti a vždycky v ní bude i kousek nostalgie. Částečně také zpravidla přibližuje autora jako člověka, ale hlavním cílem prezentace je dokumentovat z jeho pohledu svědectví o souvislostech doby, kterou popisuje. A protože jde o lidi tak či onak zapojené v branži IT nebo programování také trochu ilustrovat, z jakého prostředí či motivace jejich aktivity v této oblasti vycházely.


Vlastimil Čevela - Modřice, 14.6.2020

PRŮVODCE  |  dále ^^^ štítky

výběr virtuálních exponátů (článků), které obsahují minimum odborné terminologie, doplněných odkazy na vybraná světová muzea s volně on-line přístupnými populárně podanými informacemi

ČeV - únor 2016

dále ^^^ štítky  PRŮVODCE  |

   ... webové portály nebo jednotlivé články (česky, anglicky, slovensky, německy, rusky), které jsou jako informační zdroje v oblasti témat, která prezentují, dle názoru redaktora prog-story nějakým způsobem mimořádné ...

ČeV - květen 2019

@@@ novinky - - - ROZPRACOVÁNO - .abc. (odkazy @ nově, duplicity) ABC ...