stack overflow  

stackoverflow.com/research - web s výročními statistikami

ČeV - listopad 2016