@@@ - novinky & komentáře  |  EXPOZICE  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  H  -  M  Témata  |  Tisky ke stažení  

H vyvoj   

   Dokumentovaná  historie se odehrávala v konkretním čase a tehdejších společenských podmínkách. Rubriky, popisující tento úhel pohledu nabízí sekce H, včetně rejstříku všech článků s časovým zařazením (*záznamy), které se v expozici vyskytují.   
  


 • rubriky sekce H  
 • komentáře
  • Rámcový přehled o vývoji programování a nasazení VT je v sekci H rozdělen do vývojových etap, které se časově různě prolínají. Ke každé etapě jsou pomocí štítků postupně přiřazována s ní související obecnější témata a též jednotlivé typy počítačů, instalované v historických "socialistických orgranizacích".
      
  • Rubrika Souhrnné historické pohledy s ucelenými popisy vývoje od různých autorů pro různé tematické oblasti a časová období PATŘÍ K NEJDŮLEŽITĚJŠÍM v rámci prog-story. Podrobnou obsahovou náplň pak tvoří záznamy jednotlivých individuálních příspěvků v roční časové řadě s možností vyhledávání v názvech.
      
  • Významnou rubrikou je upozornění na tehdejší Společenské podmínky, ve kterých se Historie programování a nasazení VT u nás v minulém století odehrávala. Ty se totiž v mnoha směrech přímo zásadně lišily od těch současných, takže bylo často nutno pracovat v situacích, které by se bez tehdejších souvislostí velice obtížně vysvětlovaly. Navazující rejstřík proto odkazuje na texty, které tyto podmínky konkretně ilustrují.


ČeV - srpen 2021