: H -- Souhrnné historické pohledy:

@@@ novinky & komentáře  | 
autorské exponáty a rubriky (interní i externí), které nabízejí souhrnný pohled na delší časové období - - -
autoři pocházejí z různých prostředí a proto se jejich pohledy mohou i dost zásadně lišit - - -

ČeV - březen 2017

0... Historie a vývojové trendy ve výpočetní technice

Jan Kučera na MU Brno a jeho studenti  .e. (stovky článků, obrázky z již zrušené výstavky o VT)

0... 2016... Virtualnyj muzej informatiky - ru Moskva

Elena Vladimirovna Davydova  .e. (portál se stovkami článků a obrázků)

1679-2008 - The power of computer code - uk BBC

Piers Linney  .e. (prezentace Timeline)

1927-2000 - Děrnoštítkové počítače "za Bati" ...

Eva Dvorníková-Krapková  .e. (podrobná dokumentace s desítkami foto)

1950-1975 - Historie VT v Československu

Petr Kovář .e. (portál s články a foto, pro dané období NEJLEPŠÍ EXISTUJÍCÍ UCELENÝ INFORMAČNÍ ZDROJ)

1951-1982 - Historie AP v Brně na VAAZ a VUT

Ivo Serba, František Zbořil

1956-2002 - Prehistorie Fakulty inf. technologií VUT Brno

Jan Blatný a kol., prezentace Richard Růžička a Miroslav Linhart  (rubrika článků)

1966-1970 - Stav přípravy a zavádění počítačů v ČSSR

Zdeněk Dráb  .e.  (přednáška "O zkušenostech s přípravou a zaváděním vyšších stupňů automatizace")

1968-2008 - Z historie výpočetní techniky na MU Brno

Miroslav Bartošek, Jiří Franek, Petr Pištěk, Jiří Novotný, Luděk Matyska  .e. (odkaz na rubriku článků)

1970-1990 - Zpravodaj Ingstav Brno (vybrané články)

různí autoři  .e.  (206 článků)

1975-1993 - Body of PDP

František Laryš

1991-2011 - Zpravodaj ÚVT MU Brno

Miroslav Bartošek - editor  .e. (stovky článků)