: H -- Souhrnné historické pohledy:

@@@ novinky & komentáře  | 
autorské exponáty (interní i externí), které nabízejí souhrnný pohled na delší časové období - - -
autoři pocházejí z různých prostředí a proto se jejich pohledy mohou i dost zásadně lišit - - -

ČeV - březen 2017

0... Historie a vývojové trendy ve výpočetní technice

Jan Kučera na MU Brno a jeho studenti  .e.

0... 2016... Virtualnyj muzej informatiky - ru Moskva

Elena Vladimirovna Davydova  .e.

1951-1982 - Historie AP v Brně na VAAZ a VUT

Ivo Serba, František Zbořil

1956-2002 - Prehistorie Fakulty inf. technologií VUT Brno

Jan Blatný a kol., prezentace Richard Růžička a Miroslav Linhart

1968-2008 - Z historie výpočetní techniky na MU Brno

Miroslav Bartošek, Jiří Franek, Petr Pištěk, Jiří Novotný, Luděk Matyska  .e.

1975-1993 - Body of PDP

František Laryš

1991-2011 - Zpravodaj ÚVT MU Brno

Miroslav Bartošek - editor  .e.