H... Souhrnné historické pohledy:

@@@ novinky & komentáře  |  PRŮVODCE  |  ok-all  |
autorské exponáty a rubriky (interní i externí .e.), které nabízejí souhrnný pohled na delší časové období - - -
autoři pocházejí z různých prostředí a proto se jejich pohledy mohou i dost zásadně lišit - - -
.e. = na portálu prog-story je pouze vizitka s odkazem na externí on-line info-zdroj - - -

ČeV - březen 2017

0... Historie a vývojové trendy ve výpočetní technice  .e.

Jan Kučera na MU Brno a jeho studenti  (stovky článků, mj. obrázky z již zrušené výstavky o VT)

0... 2016... Virtualnyj muzej informatiky - ru Moskva  .e.

Elena Vladimirovna Davydova  (portál se stovkami článků a obrázků)

1927-2000 - Děrnoštítkové počítače ve Zlíně "za Bati" a ve Svitu  .e.

Eva Dvorníková-Krapková  (podrobná dokumentace s desítkami foto)  |  PRŮVODCE  |

1933-1945 - Děrné štítky a holokoaust  .e.

Lukáš Erben  (seriál 11 článků na www.root.cz)  |  PRŮVODCE  |

1950-1975 - Historie VT v Československu  .e.

Petr Kovář  (portál s články a foto, pro dané období nejlepší existující souhrnný informační zdroj)

1950-1997 - Almanach a další dokumenty k historii VÚMS Praha

Petr Golan - editor a další autoři  |  PRŮVODCE  |

1956-2002 - Prehistorie Fakulty inf. technologií VUT Brno

Jan Blatný a kol., prezentace Richard Růžička a Miroslav Linhart  (rubrika článků)

1956-2006 - Padesát let kolem počítačů  .e.

Jan Sokol  (www.jansokol.cz/2016)

1958-2008 - Půlstoletí programovacích jazyků  .e.

Jaroslav Král  (casopis.vesmir.cz - 2008)

1961-1966 - Vybrané články časopisu "maa"

různí autoři - 780 stran, zatím bez rejstříku - ČeV, srpen 2021

1966-1970 - Stav přípravy a zavádění počítačů v ČSSR

Zdeněk Dráb  (přednáška na sympóziu "Minsk 1966")  |  PRŮVODCE  |

1967-1978 - Deset let ÚVT Tesla (a příprava předem) 

Miloslav Brázda  (shrnutí v časopise Dataservis ÚVTT 1978)  |  PRŮVODCE  |

1967-1987 - Něco k automatizaci v České státní spořitelně

Franitšek Březina  (shrnutí v Ročence sdružení uživatelů JSEP a SMEP 1989)

1968-2008 - Z historie výpočetní techniky na MU Brno  .e.

Miroslav Bartošek, Jiří Franek, Petr Pištěk, Jiří Novotný, Luděk Matyska  (odkaz na obsáhlou rubriku článků)

1969-1978 - Dataservis - zpravodaj ÚVT Tesla

různí autoři - 470 příspěvků  |  PRŮVODCE  |

1970-1990 - VS Ingstav Brno v dokumentach

Vlastimil Čevela a další 

1970-1990 - Zpravodaj Ingstav Brno (vybrané články)

různí autoři  .e.  (206 článků)

1990... 2021...  Muzeum internetu, přednášky a další stránky ... .e.

Jiří Peterka (několik portálů s mnoha články, slidy z přednášek, atd.)

1991-2011 - Zpravodaj ÚVT MU Brno .e.

Miroslav Bartošek - editor   (stovky článků)