souhrnné historické pohledy  |  pracovní podklad - fotografováno v MZK Brno - 1905-18, pro každý ročník je obsah a vybrané stránky, dále viz nadřízená rubrika shodného jména ^^^ 
zatím nekatalogizováno ...

1961 -   73 obr. = 146 s.
1962 -   72 obr. = 144 s.
1963 - 100 obr. = 200 s.
1964 -   32 obr. =  64 s.
1965 -   39 obr. =  78 s.
1966 -   74 obr. = 148 s.

celkem 390 obr. = 780 s.

ČeV - 10.12.2020