@@@  novinky & komentáře  |  dále ... viz [Minsk ...] ^^^ štítek

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000624948 - referáty, diskuzní příspěvky a zodpovězené dotazy, 90 s.

0. předmluva, obsah a tiráž, 6 s.

   Rozsáhlá celostátní akce (sborník v rozsahu 500 výtisků), konaná dne 10. března 1966 v Radiopaláci na Vinohradech v Praze, za účasti zástupců významných ministerstev a zainteresovaných ústředních orgánů.

10. pm. Hucl, Kancelářské stroje, 8 s. - vlastní symbolický jazyk LOGOL pro tvorbu překladače, ...

18. Zdeněk Dráb, Státní komise pro techniku, 2 s.

16. doc. Koníček, FE ČVUT Praha, 3 s. - sekce provozní, programátorská (téměř 100 členů, kteří na Minsku v současnosti pracují !!!) a technická, ...

13. ing. Hušák, České závody motocyklové Strakonice, 3 s.

mj. "... připomenutí průkopnické práce bývalého Sdružení telekomunikačních podniků, dnes OŘ Tesla, v čele s ing. Brázdou, kteří mají největší zásluhu na tom, že typová řada počítačů MINSK se u nás vůbec uplatnila ..." - jde o VS AVOS Praha, později součást ÚVT Tesla Praha (pozn. red.)

15. ing. Pospíšil, Tesla Praha, technická sekce sdružení uživatelů počítačů Minsk, 1 s.

2. Zdeněk Dráb, Státní komise pro techniku, 18 s. kvalifikovaný souhrnný přehled o stavu a výhledových plánech, v závěru přehled instalací Minsk, Odra i ostatních  |  souhrnné historické pohledy  |