16. doc. Koníček, FE ČVUT Praha, 3 s. - sekce provozní, programátorská (téměř 100 členů, kteří na Minsku v současnosti pracují !!!) a technická, ...