@@@ novinky & komentářePRŮVODCE  |  dále ^^^ štítky

.. doplnění k fyzické expozici Technického muzea v Brně - fotogalerie s detailními snímky exponátů i přehledy a odkazy na světové info-zdroje, ale především foto, videa a texty, získané při besedě pamětníků, kteří přímo s vystavovaným velkým počítačem na obrázku a dalšími exponáty před 50 lety na VAAZ a VUT v Brně pracovali ...

FOTOGALERIE - velký AP-3ML - [vstup kliknutím na obrázek:]
... dominantní exponát sekce "Analogové počítače" v expozice VT Technického muzea v Brně, který byl svého času provozován na VUT v Brně ...

ap foto1

(autor ČeV)
... podle informací na internetu
[>]
to vypadá, že zobrazený exponát AP3-ML je pravděpodobně jeden z největších originálně zachovaných elektronkových analogových počítačů ve světových muzejních expozicích ... !!! - UNIKÁT - !!!


FOTOGALERIE - malý analogový počítač MEDA a další přístroje - [vstup kliknutím na obrázek:]

img 6719

ČeV - únor 2017

   Tento virtuální exponát vznikl v návaznosti na besedu s pamětníky analogových počítačů v TMB. Jak je ukázáno v příspěvku, obor "modelování ..." má významný přesah do současnosti, ale protože odpovídající téma zatím není v rámci prog-story zpracováno, tak je pracovně zařazeno zde k výsledkům zmíněné besedy ...

Ivo Serba - výběr obrázků z přednášky pro doktorandy, přednesené ..... na ..... 16 s.
[vstup kliknutím na obrázek:] - - - rozcestník na další info-zdroje dále ^^^

modelovani

 ČeV - únor 2017

  

... návštěvu účastníků besedy [>] o analogových počítačích v lednu 2017 v nové expozici VT v suterénu TM v Brně zahájil prof. Serba vzpomínkou na jeden z prvních "hybridních výpočetních systémů" u nás, který tvořilo obousměrné propojení k přenosu dat mezi analogovým AP-3M a číslicovým Minskem 22 - na videoklipu přihlížejí Ing. Zukal, Ing. Pipota a Ing. Jůza ...

... podrobnosti o využívání analogových počítačů na VAAZ jsou v samostatném příspěvku [>] - byly součástí servisního výpočetního střediska pro celou vojenskou akademii, takže se před nástupem číslicových počítačů na nich řešily nejen úlohy, související s řízením protiletadlové střelby, ale např. i šíření radioktivity v souvislosti s příp. jaderným výbuchem, pevnostní výpočty třeba pro konstrukci letadel a další ...

... obecně byly analogové počítače v rámci tzv. "vědecko-technických výpočtů" využívány k modelování fyzikálních (ale i jiných) jevů, které lze popsat diferencálními rovnicemi [>] - jejich velkou výhodou v té době totiž byla rychlost, jak je zmiňováno na videu a podobně v závěru příkladu [>], kde je uvedeno srovnání časové náročnosti 50 vteřin (MEDA, přesnost 3 des. místa) a tři a půl dne (SAPO, přesnost 7 des. míst) ...

VIDEO klip - [spustit kliknutím na obrázek]:

video vaaz

(autor videa a textu Vlastimil Čevela - únor 2017)

 

... dominantní exponát v úvodu expozice VT je originální samostatná práceschopná levá polovina elektronkového analogového počítače AP-3M, využívaná v 60-tých letech 20. století ve skupině analogových počítačů na FE VUT v Brně pro řešení diferenciálních rovnic a modelování fyzikálních dějů ...

... na videoklipu z besedy [>] v expozici VT v lednu 2017 popisuje jednotlivé části doc. Zbořil, (poznámkou o pružících systémech nákladních aut doplňuje Ing. Studenka, přihlíží Ing. Zukal), kteří spolu s dalšími přítomnými tehdy přímo s tímto vystavovaným počítačem pracovali ...

VIDEO klip - [spustit kliknutím na obrázek]:

video ap3

(autor videa a textu Vlastimil Čevela - únor 2017)