Tento virtuální exponát vznikl v návaznosti na besedu s pamětníky analogových počítačů v TMB. Jak je ukázáno v příspěvku, obor "modelování ..." má významný přesah do současnosti, ale protože odpovídající téma zatím není v rámci prog-story zpracováno, tak je pracovně zařazeno zde k výsledkům zmíněné besedy ...

Ivo Serba - výběr obrázků z přednášky pro doktorandy, přednesené ..... na ..... 16 s.
[vstup kliknutím na obrázek:] - - - rozcestník na další info-zdroje dále ^^^

modelovani

 ČeV - únor 2017