@@@ novinky & komentáře  |  PRŮVODCE  |  odborná konference TM v Brně 2021  |  dále ^^^ štítek

Výroba 1956-1961, instalace v ČSSR v roce 1961:
   - UK Praha - MFF
   - VUT Brno - LPS (na fotografii - jedná se o 1. číslicový počítač v Brně a na Moravě vůbec)
   - Hydrostav Bratislava, pak FE SVŠT Bratislava (zmiňuje R. Filustek - SAV)

LGP 30

lgp 30 popis

foto ČeV - září 2021

1968 comp art MG     Moravská galerie v Brně vystavuje přelomový český 50 let starý Computer Art: v návaznosti na historické využití počítače LBP 30 z MFF UK Praha, byl na výstavě prezentován dodnes zachovaný počítač stejného typu, který od roku 1961 pracoval v Laboratoři počítacích strojů na VUT v Brně a nyní je součástí stálé expozice VT Technického muzea v Brně.

 

 

USA - Computer History Museum - popis, foto a původní firemní prospekt:

lgp 30 01lgp 30 22lgp 30 02