AKTUÁLNÍ NOVINKY

realizace prog-story ABC <<<                          

@@@ novinky - - - redakce | zpr-ps

^: | stackoverflow.com/research - psTIOBE Index - ps | ps E/weby... | ps Kovář | ps Kučera a spol. | MZK | RP - ps |
   | cnews.cz/software - psinterval.cz - psitnetwork.cz - pslinuxexpres.cz - pslupa.cz - ps |
   | programujte.com - ps | root.cz - pssystemonline.cz - ps | technet.idnes.cz/sw - ps | zdrojak.cz - ps | zive.cz - ps |

Zpracování materiálové evidence na počítači Tesla 200 ...

material 1973


      on-line přístupný přepis dobového dokumentu z roku 1973, který popisuje v té době
   již od r. 1971 úspěšně fungující jednu z největších agend podnikového VS Ingstav Brno,
   vstupem dat tehdy byly decentralizovaně pořizované 8-mi stopé děrné pásky

   ČeV - červenec 2017

Historické počátky pevnostních výpočtů potrubí na Minsku ...

turbina oradea       Josef Brlica vzpomíná na 60-tá léta min. století, kdy se v První brněnské začínalo
    s pevnostními výpočty parovodů pro elektrárny a teplárny - toto vzpomínání ilustruje
    dobová fotografíe z montáže turbiny 55 MW v teplárně Oradea v Rumunsku.
    Po zvětšení je na ní vpravo vidět mohutná příruba vysokotlaké části, ke které se
    z parního kotle, vzdáleného asi 50 m, přiváděla dvěma větvemi potrubí o rozměrech
    274x40 mm přehřátá pára o tlaku 140 at a teplotě 570 stupňů Celsia.

   Pokud by bylo takové potrubí rovné, za provozní teploty by na pevných koncích vzniklo napětí téměř 15 t/cm2 .
Aby k tomu nedošlo, je nutné v něm umístit pevné body a trasu vést tak, aby se při zahřátí mezi nimi mohlo bez problémů roztáhnout. Zmiňované pevnostní výpočty pak kontrolují, zda navržená trasa potřebné podmínky splňuje.

   Dodavatelem technologie III. bloku CET Oradea (tj. především kotle, potrubí i turbiny) byla První brněnská
a uvedená fotografie byla na montáži pořízena asi v polovině roku 1967. Projekt byl dokončem koncem roku 1964,
takže pevnostní výpočty na Minsku 22 musely proběhnout v době, o které kolega Brlica píše. To je zase moje osobní vzpomínání, protože jsem pro ten blok byl hlavním projektantem a pak jsem asi půldruhého roku na stavbě vedl šéfmonáž potrubí a vykonával autorský dozor.

ČeV - červenec 2017

 

Model systému OBEC

obsah                                                                                                                                                                       ČeV - březen 2015, upr. 07/2017
   - pokus o jeden z možných pohledů na zjednodušený přehled prvků a vazeb - komentáře jsou velice vítány

PROG-STORY zážitky redaktora ČeV

obsah:                                                                                                                                                                                         ČeV - červenec 2017
   nový blog, ve kterém se iniciátor a redaktor portálu postupně pokusí neformálně zavzpomínat na svoji profesní dráhu
i na další podněty či zážitky, které ovlivnily jeho názory, práci a přístup k životu vůbec ...

 

uk - vybrané stránky BBC

rekonstrukce (štítky) a doplnění                                                                                                                                                 ČeV - července 2017
obsah:      
                                                                                                                                          ČeV - srpen 2015
   - vyhledávání na portálu BBC, odkazy na výuku angličtiny
   - Codes that Changed the World - Fortran, Cobol, Basic, Java, ... - audio výklad
   - How do we get computers to do what we want - základy programování pro děti
   - 1675-2008 Timeline - The power of computer code - vybrané milníky z historie programování
   a další ...

Estetika a lidské aspekty programování

ershov   Podrobný výtah z přednášky, kterou v roce 1972 v USA přednesl jeden ze světově 
   významných vědců v oblasti informatiky - Andrej P. Jeršov, v návaznosti pak též
   osobní vizitka s odkazy na odborný profil z US a RU zdrojů - - -

   ČeV - duben 2017

Computer Pioneers by J. A. N. Lee

computer pioneers   On-line verze knihy s profily významných osobností - IEEE Computer Society Press

   ČeV - duben 2017

  

Staré pověsti programátorské

StPovestiPg

beletristicky a zasvěceně podaný ucelený pohled na historii programování od Richarada Bébra, jednoho z významných protagonistů ostravských seminářů Programování-TSW

   ČeV - duben 2017

  

přidání obrázků do rubriky AKTUÁLNÍ NOVINKY

aktualni novinky   - informace o novinkách budou nadále doplňovány obrázky s možností zvětšení
        ČeV - březen 2017
   -
do trvale zobrazovaného úvodu byly přidány odkazy na vybrané profesní české weby,
    sledující aktuální dění, vč. odkazů na velké světové statistiky
        ČeV - listopad 2016