@@@  novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela, 27. února 2021  |  ANALÝZA s odkazy na zdroje - 2 s. (SP)

 

Příklad: ... "jak von říká" aneb "proč vlastně máme opatření" ...

"... zážitek: cedulky na dětském hřišti, na městské hale i jinde ..."

   Situaci přesně vystihuje jedna scénka M. Horníčka s J. Werichem, kdy se první z nich "pro jistotu" zaštiťuje citovaným odkazem. Na procházce s manželkou jsme si totiž uvědomili, že všechna současná opatření jsou prezentována ve velmi podobném stylu. Lokální autority se totiž nepodepisují pod požadovaná nepopulární opatření s přesvědčením, že jsou potřebná "za účetelm omezení šíření koronaviru", ale zkrácenou formulací "podle nařízení vlády ..." se podobně jako ve výše uvedené citaci od nich víceméně distancují, resp. dávají najevo, že to není jejich názor.

   Ze souvislostí je jasné, že "nepřítele", kterým je v tomto případě fyzikální mechanizmus šíření koronaviru, je nutno především přesně pojmenovat jako hlavní a podstatnou příčinu problémů. Pokud to nedokážeme takto chápat a přesvědčit o tom občany, těžko získáme jejich vnitřní motivaci, aby opatření dodržovali.

ČeV - Modřice, 9. března 2021

 

Příklad: Jak snadno a rychle nakazit lidi na ulici

 "... zážitek, který je vlastně případovou studií ke zdůvodnění nutnosti nosit ve městě roušky ..." 

   Potřebovali jsme si spolu něco vyřídit před domem na chodníku. My dva s manželkou jsme měli látkové roušky s vyměnitelnými vložkami z nanovlákna a vnučka předepsaný respirátor. V jednu chvíli kolem nás celkem svižným krokem přešli tři muži v hlučném rozhovoru, bez roušek a některý z nich kouřil. 

   Všichni včetně vnučky s respirátorem jsme okamžitě ucítili kouř, který ve vzduchu zůstal snad půl minuty. Vzhledem k tomu, že aerosol s virem se šíří podobně jako cigaretový kouř, tak pokud náhodou některý z těch mužů byl pozitivním nostitelem viru, tak jsme velice pravděpodobně nějakou dávku virionů vdechli.

   U nás nejsou vysoké domy a moc lidí po chodníku nechodí, ale pokud podobná partička projde třeba v Brně, po úzké a hodně frekventované Masarykově ulici od nádraží na náměstí Svobody, tak má virus pro svoje šíření vystaráno. Za takto nezodpovědné chování proti pravidlům nouzového stavu by citelná pokuta byla určitě potřebná.

ČeV -  Modřice, 2. března 2021, 10:30

   

Úkol: Navrhnout, jak zastavit šíření koronaviru

Vytvoření systematického přehledu k reálné situaci znamená:

a) ANALYZOVAT (viz odkaz ^^^) situaci v souladu s úkolem 

b) najít všechny PODSTATNÉ FAKTORY, které splnění úkolu ovlivňují

c) nalezené faktory ZOBECNIT na ty hlavní a nejvýznamnější

 

0) odkazy na hlavní zdroje pro analýzu:

 

1) V rámci analýzy jsme si kladli otázky a zjistili dále uvedené odpovědi:

 • "jak se virus vlastně šíří?"
  • vědecky je potvrzeno šíření převážně vzduchem, šíření přes povrchy a jiné není tak významné
  • konkretně se virus dostane do organizmu vdechnutím volně rozptýleného aerosolu, který obsahuje viriony
  • jemný aerosol se ve vzduchu nekontrolovatelně šíří a dlouho vznáší, podobně jako cigaretový kouř    
     
 • "kdo nebezpečný aerosol do vzduchu rozptýlil?"
  • člověk, který je nositelem viru, svým dýcháním a dalšími hlasovými projevy (mluvení, zpěv, kašel ap.)
  • role nositele viru nesouvisí s věkem, může jím být i malé dítě  
      
 • "kdo je nostitelem viru?"
  • prakticky kdokoliv, aniž by o tom věděl, protože data říkají, že více než 50% pozitivních je úplně bezpříznakových, inkubační doba od nakažení, tj. pozitivity do propuknutí nemoci je poměrně dlouhá a většina nemocných má minimální příznaky
  • virus nešíří pouze ti, co infekci v posledních 3 měsících prodělali a předpokládá se, že by méně infekční měli být též ti, co už byli očkováni, ale není to zatím potvrzeno
  • negativní test má platnost velice krátkodobou, protože kdykoliv po něm se člověk může nakazit a stát se nositelem viru   
     
 • "dá se vzniku aerosolu s virem zabránit?"
  • obecné fyzikální podmínky pro vznik aerosolu jsou známé, člověk vydechuje kapénky, které se ve vzduchu rychle odpaří, zmenší se na částice, které jsou až 100x menší a volně poletují
  • pokud je člověk nositelem viru, částice aerosolu obsahují viriony, zpěv či hraní na trubku a podobné aktivity zvětší množství virionů více než 130x 
  • pokud má nositel viru nasazenou i obyčejnou látkovou roušku, 99% kapének, které jsou větší, se v ní zachytí spolu s viriony, virus se tak do vzduchu vůbec nedostane a tedy ani nerozptýlí
     
 • "je nějaká ochrana proti vážnému průběhu nemoci?"
  • spolehlivě ověřený účinný lék zatím není k dispozici
  • ověřenou ochranou je očkování proti střednímu a vážnému onemocnění s předpokladem, že by mohlo snížit též infekčnost při lehkém nakažení   

  

2) Shrnutí aktuálního stavu v uvedených souvislostech:

 • RIZIKA
  • Naprostá většina lidí, včetně malých dětí je trvale riziková, protože může, aniž o tom ví,  být v roli "nositele viru" a ohrožovat ostatní, zatímco osobně významně ohrožena není.
  • Proti tomu stojí riziko vážného až smrtelného ohrožení menšiny seniorů a dalších skupin  občanů  s imunitním oslabením.
  • Velkým rizikem je zvýšení počtu lidí s těžkým průběhem nemoci natolik, že nejen bude nutné odložit a omezit jiné nezbytné zdravotnické služby, ale může vést až k vyčerpání kapacity zdravotnických zařízení i personálu a ke zhroucení zdravotního systému   
     
 • hlavní a zásadní možnosti pro OMEZENÍ RIZIK
  • Nošení roušek za účelem zamezení vzniku nebezpečného aerosolu s viriony  
  • Omezení osobních kontaktů za účelem snížení počtu příležitostí k šíření viru
  • Testování za účelem vyhledání pozitivních jedinců a jejich karanténa
  •  Očkování za účelem snížení počtu případů těžkého průběhu nemoci a případné infekčnosti očkovaných


3) Zastavení nekontrolovaného šíření viru vyžaduje ZMĚNU aktuálního stavu omezením rizik:

 • Očkování a testování lze zajistit z pozice státu a nabídnout je zdarma občanům, ale z analýzy souvislostí je zřejmé, že to řeší pouze následky a nikoliv příčinu problému.
    
 • Příčinu šíření může odstranit pouze nošení roušek, omezení kontaktů a dodržování karantény. 
  Všechny tyto možnosti však sebou nesou nutnost změny chování lidí, která jim osobně ale nepřinese žádný užitek - právě naopak jim způsobí větší či menší problémy.
    
 • Nelze pochybovat o tom, že postoje a chování lidí v současné době ovlivňují především media. Ta soustavně  a dlouhodobě všemi formami, včetně zdůraznění prezentace oficiálních vyjádření těch, kteří nemají exekutivní zodpovědnost (např. senátoři, poslanci, ústavní soudci a další), vytvářejí názor, že příčinou problémů je selhání státu, tj. vlády. O důvodech proč ho vytvářejí, nebudeme spekulovat, nejsou zde podstatné.
    
 • Skutečnou fyzikální příčinou ale je a vždy bude konkretní jedinec - nositel viru, který bez roušky vydechne do prostoru kapénky, ze kterých po odpaření vznikne aerosol s viriony. Vláda může jeho rizikové chování ovlivnit jen nepřímo buď sankcí (nařízením, pokutou) anebo odměnou (finanční náhradou za utrpěnou újmu). Jestli si ale tento jedinec osvojí a utvrdí názor, že příčinou problémů je někdo jiný než on, tak ztratí veškerou osobní motivaci k nepopulární změně svého chování a k potřebnému omezení rizik nemůže dojít.
    
 • Z uvedených souvislostí vyplývá, že cestou k zastavení viru by měl být zásadní obrat v mediální prezentaci příčin jeho šíření. Konkretně je potřeba opakovaně vysvětlovat, jak jeho šíření vlastně funguje, jaká jsou vědecky podložená rizika a možnosti jejich omezení. Především by však měl být zdůrazňován fakt, že vláda sice může svými opatřeními nějak přispět, ale bez vnitřního přijetí individuální zodpovědnosti a potřebné změny chování každého občana se válka s koronavirem vyhrát nedá.