Analýza chování v době koronavirové

... dle předpokladu, že by mělo být možné "systémový přístup" aplikovat jako "systematické modelování (SM)", je formou takto pojatého modelu zpracována Analýza aktuálního stavu s upozorněním na souvislosti mezi vazbami na okolí a zásadami, které by měly pomoci ke zvládnutí současného šíření COVID-19 a zmenšit riziko ohrožení ...

ČeV - 13.10.2020