"prog-story" ... AKTUÁLNÍ NOVINKY

ABC - vývoj obsahu prog-story ...                          

@@@ novinky - - - komentáře - - - redakce | zpr-ps

externí^: | stackoverflow.com/research - psTIOBE Index - ps | ps E/weby... | ps Kovář | ps Kučera a spol. | MZK |
   | cnews.cz/software - psinterval.cz - psitnetwork.cz - pslinuxexpres.cz - pslupa.cz - ps |
   | programujte.com - ps | root.cz - pssystemonline.cz - ps | technet.idnes.cz/sw - ps | zdrojak.cz - ps | zive.cz - ps |

 

Akce Technického muzea v Brně

obsah                                                                                                                                                                                                ČeV - únor 2017
   - nová souhrnná rubrika ve formě seznamu (s), podávající přehled o všech významných akcích TMB,
     které souvisejí s expozicí Výpočetní technika a portálem prog-story - aktuálně od roku 2014

 

expozice VT - LGP 30

obsah                                                                                                                                                                                                 ČeV - únor 2017
   - doplnění fyzické expozice VT o FOTO a podrobnější informace formou odkazů na on-lin informační zdroje
   - v rámci příspěvku Jana M. Honzíka je zmíněna i pamětnická vzpomínka na počítač VUT Brno

 

Analogové počítače v expozici VT - beseda a virtuální rubrika

obsah                                                                                                                                                                                                ČeV - leden 2017
   - v návaznosti na 2. ročník konferencí TM k historii programování a VT byla z iniciativy redaktora "prog-story"
     v TMB uskutečněna beseda jako setkání pamětníků práce s analogovými počítači na VAAZ a VUT v Brně
   - na základě zmíněné besedy pak byla zpracována virtuální rubrika "expozice VT - ANALOGOVÉ POČÍTAČE"

 

Spomienky - Minsk-22 a iné ...

obsah                                                                                                                                                                                     Ján Urda - listopad 2016
   - výstižné a srozumitelným stylem psané pamětnické vzpomínky na praxi kolem prvních sálových počítačů u nás

 

expozice VT - Minsk 22

obsah                                                                                                                                                                                            ČeV - listopad 2016
   - foto a souvislosti k jednomu z prvních významných typů počítačů v Československu
   - nově uspořádaný tematický panel s rozcestníkem na externí info-zdroje (sekce B),
        mj. jsou tam on-line v ruštině zajímavé články přímo z Minska - - -
   - doplnění do virtuální sbírky "2016 - akce - Historie VT a PG"

 

Technický dluh

obsah                                                                                                                                                                                             ČeV - listopad 2016
   - jeden z kritických problémů programování, který se ani za desítky let rozvoje oboru nedaří spolehlivě řešit - - -
   - nově zařazený tematický panel s rozcestníkem na externí info-zdroje (sekce A)

 

Vývojové etapy

obsah                                                                                                                                                                                            ČeV - listopad 2016
   - nově vytvořená rubrika, která je pokusem o rámcové rozdělení celé problematiky prog-story na části
   - články s popisy v úvodu jednotlivých etap jsou zatím v nultých pracovních verzích, tj. bez textů - - -
   - na základě dosavadní 2-leté redakční práce bylo zvoleno technologické členění do 7 charakteristických etap
   - etapy jsou samozřejmě rámcové, mohou obsahovat dílčí kapitoly (viz ABC lexikon) a časově se někde překrývají
   - oproti původně uvažovanému jen časovému hledisku je však takto možno dát dohromady věci, které k sobě patří

 

Jazyky programování

obsah                                                                                                                                                                                          ČeV - listopad 2016
   - nová interní navigace a článek v ABC lexikonu (slovník témat, 36 položek) pro celou tematickou skupinu
   - články o jednotlivých jazycích s odkazy na souvislosti jsou zatím v pracovních verzích
   - přes odkazy "@" jsou on-line přístupná odpovídající témata a příspěvky ve sbornících 1975-2004 Prog-TSW

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY externí

obsah                                                                                                                                                                                             ČeV - listopad 2016
   - do trvale zobrazovaného úvodu byly přidány odkazy na vybrané profesní české weby, sledující aktuální dění,
     vč. odkazů na velké světové statistiky