AKTUÁLNÍ NOVINKY

vývoj obsahu prog-story ...                          

 

Body of PDP

obsah                                                                                                                                                                                                 ČeV - říjen 2016
   - 1975-1993 - pamětnická vzpomínka na počítač PDP 11/70 v n.p. ŽDAS

 

Historie VT a PROGRAMOVÁNÍ

obsah                                                                                                                                                                                                  ČeV - září 2016
   - 2. ročník konference TM v Brně k dějinám programování a VT

 

Jak jsem potkal počítače

obsah:                                                                                                                                                                                                 ČeV - září 2016
   - text hlavního referátu pro konferenci TM v Brně - v úterý 27. září 2016

 

Cesta k aktuálnímu portálu prog-story ...

obsah                                                                                                                                                                                                  ČeV - září 2016
   - text referátu pro konferenci TM v Brně - v úterý 27. září 2016

 

Programátorské manuály a on-line vývojová prostředí

obsah:                                                                                                                                                                                                ČeV - září 2016
   - Free On-line IDEs and Terminals - desítky vývojových prostředí a terminálů
   - Free On-line Tutorials and Courses - naprosto mimořádný didaktický zdroj informací z mnoha různých oborů
   - TIOBE index - měsíčně automaticky dle webu aktualizovaný přehled popularity programovacích jazyků

 

Muzea, virtuální expozice a webové stránky

obsah:                                                                                                                                                                            ČeV - 11/2015 až 09/2016
   rubrika-rozcestník byla rozsáhle doplněna, takže nyní obsahuje přes 140 informačních vizitek, které odkazují
   na informační zdroje z Česka a dalších 15 zemí (česky, anglicky, slovensky, německy a rusky),
   ty z nich, které nabízejí nejrozsáhlejší, nejlépe přehledný, či jinak virtuálně mimořádně zajímavý obsah,
   jsou v nadpisu označeny třemi hvězdičkami - - -

 

LibreOffice Conference - Brno, Czech Republic 2016

obsah                                                                                                                                                                                                  ČeV - září 2016
   - rozcestník k mezinárodní akci, konané od roku 2011 - obsahuje i texty příspěvků

 

Aktualizace plánku expozice

změna:                                                                                                                                                                                              Čev - srpen 2016
   - v průběhu prázdnin 2016 je prováděna další větší revize plánku
   - cílem je doporučit vybrané články a rubriky pro účastníky konference "Historie VT a programování"
obsah:                                                                                                                                                                                                Čev - únor 2016
   - v průběhu měsíce února 2016 je prováděna velká revize aktuálného obsahu virtuální expozice
   - proto bude docházet k řadě někdy i zásadních změn v nabídkách navigačních odkazů
   - děkuji návštěvníkům stránek za trpělivost

 

1970-1985 - Šestnáct let se sálovým počítačem Tesla 200

obsah                                                                                                                                                                                               ČeV - srpen 2015
   - souhrnné informace o významném úspěšném projektu Tesla 200 s odkazy na související informační zdroje

 

1991-2011 - Zpravodaj ÚVT MU Brno

obsah:                                                                                                                                                                                              ČeV - srpen 2016
   - vizitka s odkazem na externí portál, obsahující 663 on-line článků od 213 autorů

 

1968-2008 - Z historie výpočetní techniky na MU Brno

obsah:                                                                                                                                                                                              ČeV - srpen 2016
   - vizitka s externími odkazy na 6 článků s přehledem instalovaných počítačů a pamětnickými vzpomínkami

 

Historie a vývojové trendy ve VT - Jan Kučera / MU Brno

doplnění:                                                                                                                                          ČeV - srpen 2016
   
- přímé odkazy na seznamy asi 350 on-line studentských prací
   - přímé odkazy na přednášky PV109, virtuální výstavku a na materiály k přednáškám jazyků C a C++
obsah:                                                                                                                                             ČeV - srpen 2015
   - přednášky, vzpomínky pamětníka, stálá výstavka, odkazy
   - kolokviální práce studentů na související témata
   - rozsáhlý a díky kolegovi Kučerovi mimořádně tématicky  bohatý zdroj informací, který zatím nemá obdobu
     (stálo by za úvahu jeho metodu inspirace pro studenty formou kolokviálních prací šířeji zveřejnit a propagovat)

 

Souhrnné historické pohledy

obsah                                                                                                                                                                                               ČeV - srpen 2016
   - nová rubrika, obsahující vybrané přehledové informace ...

 

0... 1977 - Řídicí práce a nasazení počítačů - Vlastimil Čevela

obsah                                                                                                                                                                                               Čev - srpen 2016
   - místo informatiky v lidské činnosti a okruh zpracování a využívání informací v různých etapách vývoje společnosti

 

1971-1997 - Patologie výpočetních středisek - Branislav Lacko

obsah                                                                                                                                                                                               ČeV - srpen 2016
   - podrobná analýza důvodů, proč po sametové revoluci byla u nás výpočetní střediska zrušena ...

 

1927-2000 - Děrnoštítkové počítače ve Zlíně "za Bati" a ve Svitu

obsah                                                                                                                                                                                               ČeV - srpen 2016
   - pamětnice podrobně s mnoha foto a statistikou popisuje období 1920 až 2000

 

1956-2002 - Prehistorie Fakulty inf. technologií VUT Brno

obsah:                                                                                                                                                                                        ČeV - červenec 2016
   - informace o počátcích výuky a vývoje kolem výpočetní techniky na pracovištích, ze kterých v roce 2002 vznikla
     Fakulta informačních technologií (FIT) Vysokého učení technického (VUT)
   - unikátní, široce a odborně pojednané informace od pamětníků dění na jedné z celostátně významných VŠ

 

Slovník témat

obsah:                                                                                                                                                                                           ČeV - červen 2016
   - seznam témat v expozici prog-story s navazujícími články a štítky, připravenými k využití při katalogizaci příspěvků

 

1815-2015  Konference a výstava Ada 200

obsah:                                                                                                                                                                                            ČeV - červen 2016
   - výstava v TMB od úterý 1. 12. 2015, prodloužená do března 2016, ukončena
   - konference v TMB úspěšně proběhla ve středu 9. prosince 2015 od 10 hodin
   - v rubrice je nyní kompletní virtuální prezentace akce,  tj. zpřístupněn i plný text téměř 100 stránkové
     vzpomínkové monografie, prezentace přednášek a další informace o realizaci akce včetně fotodokumentace

 

Materiálová evidence v n.p. Ingstav Brno

obsah:                                                                                                                                                                                          ČeV - duben 2016
   - príklad průmyslového zpracování dat, realizovaného v roce 1971

 

Případ dvou trubek ...

obsah:                                                                                                                                                                                          ČeV - duben 2016
   - malá případová studie z energetiky, která ilustruje důležitost "hlediska účelu" při systémovém přístupu . . .

 

Případ Raspberry - Malina

obsah:                                                                                                                                                                                           ČeV - duben 2016
   - zkušenosti s novou platformou Linux ubuntu MATE na miniaturním počítači Raspberry Pi 3 - autorský blog
   - tématický rozcestník k základním informacím v češtině a možnosti oficiální distribuce - nová 64-bitová verze 3

 

Systém - modelové příklady

obsah:                                                                                                                                                                                            Čev - březen 2016
   - popisy různých uvažovaných i konkretně realizovaných systémů - ukázka příkladů systémového myšlení

 

 

Kontakty

obsah                                                                                                                                                                                                 ČeV - únor 2016
   - popis možností komunikace s redaktorem virtuální expozice a registrace

 

Programovací vzory

obsah:                                                                                                                                                                                        ČeV - leden 2016
   - vzory elementárních příkladů se zdrojovým kódem ve vybraných programovacích jazycích
   - u příkladů jsou odkazy na kompilátory, které umožňují si program on-line vyzkoušet a upravovat
   - kromě toho jsou u jednotlivých jazyků zařazeny "další příklady" k podrobnějšímu studiu

 

99 Bottles of Beer - programovací vzory - *e

obsah:                                                                                                                                         ČeV - leden 2016
   - odkazy na algoritmus výpisu textu písně v různých programovacích jazycích

 

Python / Výpis obsahu datových souborů ve složce

obsah:                                                                                                                                         ČeV - leden 2016
   - ukázka praktického využití jednoduchého programu v jazyku Python, v kombinaci se skripty CMD Windows

 

 

1958-2008 - Půlstoletí programovacích jazyků - Jaroslav Král

obsah                                                                                                                                                                                                ČeV - leden 2016
   - zasvěcený souhrnný pohled ...

 

1956-2006 - Padesát let kolem počítačů - Jan Sokol

obsah                                                                                                                                                                                                ČeV - leden 2016
   - zasvěcený souhrnný pohled ...

 

1975 sborník - Metody programování počítačů III. generace

obsah:                                                                                                                                                                                     ČeV - listopad 2015
   - seznam příspěvků ve sborníku a ke každému z nich vizitka, tématicky katalogizovaná pomocí štítků
   - názvy příspěvků jsou doplněny jmény autorů a názvy organizací, ve kterých působili
   - vizitka obsahuje odkaz na online přístupný digitalizovaný text příspěvku

 

Programování a Tvorba SW 1975-2014 ve virtuální expozici

obsah:                                                                                                                                                                                    ČeV - listopad 2015
   - seznamy všech 1058 příspěvků ve 40 sbornících fyzického sbírkového souboru
   - dalšími připravovanými kroky bude postupná katalogizace příspěvků
   - historie vzniku sbírky od inspirace, přes digitalizaci a darování do Technického muzea v Brně

 

Srovnání instalace IBM a Robotron EC 1040 z NDR v OKD

obsah:                                                                                                                                                                                Karel Metzl - říjen 2015
   - pamětnická vzpomínka na rozdíly ve způsobu instalace "kapitalistických" a "socialistických" počítačů v 70-tých letech

 

Mechanizace a automatizace zpracování dat v OKD

obsah:                                                                                                                                                                     Karel Metzl - duben/říjen 2015
   - přehled historie od nasazení děrných štítků v roce 1929, přes počítače ICT 1905 a IBM 370 do konce 20. století

 

Přímé zpřístupnění příspěvků prvních 20 ročníků Prog-TSW

změna:                                                                                                                                                                                         Čev - říjen 2015
   - byl doplněn přímý přístup k dalším 272 textům ve sbornících 1985-1994 - takže celkově je už přístupných 531

obsah:                                                                                                                                          ČeV - srpen 2015
   - k dispozici je zatím přístup k 259 textům ve sbornících 1975-1984, na jejich začlenění do expozice se pracuje
   - příspěvky v prvních dvou ročnících 1975 a 1976 jsou již rozepsány samostatně 
     a postupně budou tématicky i personálně katalogizovány a zařazeny do příslušných rubrik (seznamů)

 

The Power of Computer Code - BBC

obsah:                                                                                                                                                                                          Čev - říjen 2015
   - názorná a stručná časová řada vybraných milníků v rozvoji programování a nasazení počítačů od 1679 do 2008 

 

Tvorba autorských textů

obsah:                                                                                                                                                                                          ČeV - říjen 2015
   - kapitola redakční příručky

 

Ničemu nevěřte, ale běžte se podívat ...

obsah:                                                                                                                                           Čev - říjen 2015
   - moudrá rada od prof. Otakara Maštovského, získaná kolem r. 1960 při studiu strojní fakulty na ČVUT Praha

 

Hopper Grace Murray - USA

obsah:                                                                                                                                           ČeV - září 2015
   - ... žena, která se významným způsobem zapsala do americké a světové historie programování ve 20. století ...
   - odkazy na články, biografii, videa a další zdroje

 

Historické tiskoviny a knihy

obsah:                                                                                                                                           ČeV - září 2015
   - seznam, do kterého jsou v návaznosti na postupně zpracovávané podklady doplňovány sborníky z akcí
     a další odborné publikace, jako příručky, knihy atd ...

 

Virtualnyj muzej INFORMATIKY - Elena V. Davydova

obsah                                                                                                                                                ČeV - září 2015
   - pro pamětníky i novou generaci se znalostí ruštiny je zde hodně zajímavého čtení
   - pro všechny pak řada velice názorných obrázků i dobových fotografií

 

Předání sborníků Prog-Tsw 1975-2014 do TM v Brně

obsah:                                                                                                                                           ČeV - září 2015
   seznam souboru 40 tištěných sborníků a CD 1975-2004 se stručnou charakteristikou a fotodokumentací z předávání

 

Nehistoricky o historii

obsah:                                                                                                                            Vladimír Vérosta - září 2015
   poněkud účelové zamyšlení nad smyslem historických záznamů ...

 

Historické akce a časopisy

obsah:                                                                                                                                           ČeV - září 2015
   - přehled pravidelných historických seminářů/konferencí s odborným zaměřením na programování
   - seznam historických časopisů (a novin), které se zabývaly nasazením výpočetní techniky a programováním

 

Exkurze do světa mikrosekund

obsah:                                                                                                                      ČeV - červenec 1973 (září 2015)
   pokus o populární přiblížení principů práce nového počítače Tesla 200 ve VS Ingstav Brno, publikovaný před 42 lety

 

Historie výpočetní techniky v Československu - Petr Kovář

obsah:                                                                                                                                        ČeV - srpen 2015
   - rozsáhlý portál, s podtitulem "Dějiny matematických strojů 1950-1975"
   - vytvořený v roce 2010 a důsledně doložený odkazy na prameny
   - mimořádně cenný, precizně vytvořený zdroj informací - bohužel pouze pro poměrně krátké období

 

Vybrané stránky BBC - UK

obsah:                                                                                                                                        ČeV - srpen 2015
   - vyhledávání na portálu BBC, odkazy na výuku angličtiny
   - Codes that Changed the World - Fortran, Cobol, Basic, Java, ... - audio výklad
   - How do we get computers to do what we want - základy programování pro děti
   - 1675-2008 Timeline - The power of computer code - vybrané milníky z historie programování

 

Úvod do sborníku "Metody programování počítačů III. generace" a redakční pamětnická poznámka

obsah:                                                                                                           Vladimír Sláma - 1975 a ČeV - srpen 2015
   - úvodní příspěvek k 1. ročníku akce "Programování a tvorba softwaru", která se dočkala 40 let trvání
   - redakční pamětnická poznámka pak komentuje dobové formy prezentace informací

 

Samostatné abecední rejstříky: instituce, lidé a témata

obsah:                                                                                                                                        ČeV - srpen 2015
   - původně jeden celkový abc-rejstřík byl zachován jako pouze pracovní pomůcka redaktora
   - nadále jsou všechny samostatné úvodní panely pro instituce, lidi a témata pomocí štítků
     zařazeny do samostatných rejstříků, které zásadně zjednoduší vyhledávání příslušných informací

 

Informace a totalita

obsah:                                                                                                                                    ČeV - červenec 2015
   - pamětnické vzpomínky na konkretní příklady blokování a zkreslování informací
   - odkazy na další příklady postihování lidí za šíření informací - např. v Moravských Budějovicích
   - věrnou ukázkou přístupu komunálních funkcionářů v 60-tých letech k informacím, je odkazovany film "Bílá paní"

 

Model systému OBEC

obsah                                                                                                                                                                                             ČeV - březen 2015
   - pokus o jeden z možných pohledů na zjednodušený přehled prvků a vazeb - komentáře jsou velice vítány

 

Systém jako předmět studia

obsah                                                                                                                                                                                             ČeV - březen 2015
   - zjednodušená definice systému jako nástroje k řešení problémů - komentáře jsou vítány ...

 

Jak jsem proti mocné IBM vybojoval Cobol

obsah:                                                                                                                   Karel Metzl - Opava, prosinec 2014
   - pamětnické vpomínky na události v OKD Ostrava v 70-tých letech 20. století

 

Tak jak je to vlastně s tou historií výpočetní techniky v České (a Slovenské) republice ?

obsah:                                                                                                                 Jaroslav Klečka - Ostrava, říjen 2014
   - pamětnické vzpomínky na studium a začátky programování v 60-tých letech 20. stol na ČVUT Praha
   - poznámky k začátkům programování na Zuse 23 v OKD Ostrava
   - připomenutí seminářů Programování a TSW s úvahou o důležitosti optimalizace všeho kolem programování