"prog-story" ... AKTUÁLNÍ NOVINKY

realizace prog-story ABC <<<                          

@@@ novinky - - - redakce | zpr-ps

externí^: | stackoverflow.com/research - psTIOBE Index - ps | ps E/weby... | ps Kovář | ps Kučera a spol. | MZK |
   | cnews.cz/software - psinterval.cz - psitnetwork.cz - pslinuxexpres.cz - pslupa.cz - ps |
   | programujte.com - ps | root.cz - pssystemonline.cz - ps | technet.idnes.cz/sw - ps | zdrojak.cz - ps | zive.cz - ps |

Staré pověsti programátorské

StPovestiPg

beletristicky a zasvěceně podaný ucelený pohled na historii programování od Richarada Bébra, jednoho z významných protagonistů ostravských seminářů Programování-TSW

   ČeV - duben 2017

  

přidání obrázků do rubriky AKTUÁLNÍ NOVINKY

aktualni novinky   - informace o novinkách budou nadále doplňovány obrázky s možností zvětšení
        ČeV - březen 2017
   -
do trvale zobrazovaného úvodu byly přidány odkazy na vybrané profesní české weby,
    sledující aktuální dění, vč. odkazů na velké světové statistiky
        ČeV - listopad 2016 

Systém práce v podnikovém VS Tesla 200 Ingstav Brno

vs ingstav 1973   dobový popis "průmyslového zpracování dat" v letech 1971-1973 ve 3-směnném provozu
   VS Ingstav Brno, doplněný současným 2017 srovnávacím komentářem

    ČeV - březen 2017

Russian version of COBOL

cobol1   1974 example: COBOL source program and list of reserved words in Russian

    ČeV - march 2017

Archiv ČeV - výstřižky a publikace

   - velká pracovní rubrika, obsahující fyzické podklady, které využívá redaktor ke své práci na portálu prog-story
   - podklady jsou uloženy ve třech dílčích archivech - výstřižky v šanonech, složky v krabicích a knihy - viz (s)
   - v rámci každého archivu jsou pak uloženy shodně se seznamy (s), tj. v pořadí roků, ke kterým se vztahují

ČeV - březen 2017

Souhrnné historické pohledy

souhrnne historicke pohledy   - doplněna řada příspěvků a nové uspořádání s vyřazením zbytečných mezi-odkazů
        ČeV - březen 2017
   - nová rubrika, obsahující vybrané přehledové informace ...
        ČeV - srpen 2016

Akce Technického muzea v Brně

IMG 0348a   nová souhrnná rubrika ve formě seznamu (s), podávající přehled o všech významných
   akcích TMB, které souvisejí s expozicí Výpočetní technika a portálem prog-story -
   aktuálně od roku 2014

   ČeV - únor 2017

expozice VT - LGP 30

img 6575   - doplnění fyzické expozice VT o FOTO a podrobnější informace formou odkazů
     na on-line informační zdroje
   - v rámci příspěvku Jana M. Honzíka je zmíněna i pamětnická vzpomínka
     na počítač VUT v Brně

    ČeV - únor 2017

Analogové počítače v expozici VT - beseda a rubrika

aimg 7151    v návaznosti na 2. ročník konferencí TM k historii programování a VT byla z iniciativy
    redaktora "prog-story" v TMB uskutečněna beseda jako setkání pamětníků práce
    s analogovými počítači na VAAZ a VUT v Brně - na základě zmíněné besedy pak byla
    zpracována nová rubrika "expozice VT - ANALOGOVÉ POČÍTAČE"

    ČeV - leden 2017