@@@ novinky & komentáře  |  PRŮVODCE B  |  PRŮVODCE  |

img 6849   "... První zařízení, která se později vyvinula v dnešní počítače, byla velmi jednoduchá a byla založena na mechanických principech. Vývoj probíhal až do poloviny 20. století ve dvou větvích: analogové počítače a číslicové počítače. Analogové počítače modelovaly problém převedením do jeho mechanické nebo elektrické analogie (obrázek vlevo), číslicové pak jeho převedením na číselné hodnoty a jejich numerickým zpracováním. S vývojem číslicové techniky během 2. poloviny 20. století ale analogové počítače prakticky zanikly ... Kombinací výhod obou výše uvedených kategorií pak byly hybridní počítače ..."

(citace z ^: cs.wikipedia.org/Dějiny_počítačů ...) - Wiki ^: analogový počítač - číslicový počítač - hybridní počítač
1951 ... vývoj, 1961-1975 velice úspěšná sériová výroba i export analogových počítačů (stovky až tisícovka ks)

ČeV, září 2017