@@@ novinky & komentáře  | 

78el 478 AP3 M   "... První zařízení, která se později vyvinula v dnešní počítače, byla velmi jednoduchá a byla založena na mechanických principech. Vývoj probíhal až do poloviny 20. století ve dvou větvích: analogové počítače a číslicové počítače. Analogové počítače modelovaly problém převedením do jeho mechanické nebo elektrické analogie, číslicové pak jeho převedením na číselné hodnoty a jejich numerickým zpracováním. S vývojem číslicové techniky během 2. poloviny 20. století ale analogové počítače prakticky zanikly ... Kombinací výhod obou výše uvedených kategorií pak byly hybridní počítače ..." (citace z ^: cs.wikipedia.org/Dějiny_počítačů ...)

Wiki ^: analogový počítač - číslicový počítač - hybridní počítač
1951 ... vývoj, 1961-1975 velice úspěšná sériová výroba i export analogových počítačů (stovky až tisícovka ks)

ČeV, září 2017

   Analogové počítače byly mimořádně důležité během 2. světové války a v 60-tých letech 20. století představovaly významnou etapu v historii výroby i exportu a používání výpočetní techniky v tehdejším Československu. Rychlý rozvoj výkonnosti číslicových počítačů však tuto, z dnešního pohledu slepou větev VT, už v polovině 70-tých let nahradil.