ČS analogové počítače 1936-1980  |  malý analogový počítač - od r. 1968 na VUT v Brně - dále ^^^ štítky

ČeV - listopad 2020