PRŮVODCE  |
78el 478 AP3 M

   Analogové počítače byly mimořádně důležité během 2. světové války a v 60-tých letech 20. století představovaly významnou etapu v historii výroby i exportu a používání výpočetní techniky v tehdejším Československu. Rychlý rozvoj výkonnosti číslicových počítačů však tuto, z dnešního pohledu slepou větev VT, už v polovině 70-tých let nahradil.

 

datum popis historických událostí *)
1936-1939 návrh protiletadlového zaměřovače, který vytvořili Antonín Svoboda a Vladimír Vand
1939-1940 Antonín Svoboda a Vladimír Vand pracují na vývoji balistického zaměřovače ve Francii
1940-1948 Antonín Svoboda v USA spolupracuje na vytvoření protiletadlového systému pro US NAVY
1951 ...

zahájení vývoje analogových počítačů pro vojenské účely (řízení protiletadlové střelby)
a výuky na VAAZ Brno (Vojenská akademie Antonína Zápotockého), jako na první VŠ u nás

1956 dokončení vývoje elektronkové 1. generace MEDA (malý elektronický diferenciální analyzátor)
  SAV Bratislava, Pomocný striedavý zosilňovač SZ-1, datovaný 17. 9. 1956, Ivan Plander - "začátek informatiky na Slovensku"
1958-1965 sériová výroba 1. generace MEDA - Tesla Praha Vysočany
  První slovenský analogový počítač - SAV Bratislava (dochovaný na výstavce VT na Slovensku)
1960 dokončení vývoje elektronkových  AP-4, AP-3 a ANALOGON
1961 ... zahájení výroby malého počítače AP-4 - Tesla Pardubice
  vytvoření prototypu velkého počítače ANALOGON - VÚMS Praha,
i když byl na tehdejší špičkové zahraniční úrovni, nepodařilo se ho prosadit do výroby
  analogová laboratoř jako servisní VS pro celou VAAZ - má k dispozici 2x AP-1 a 1x AP-4
1962 ... zahájení výroby středního počítače AP-3M - Tesla Pardubice
1963-1982 každoroční mezinárodní konference MEDA v Praze - aktivní účast pracovníků VUT v Brně
1964 ... v servisním VS na VAAZ instalován kompletní AP-3M, je upraven pro řešení diferenciálních rovnic (repetiční výpočty) a propojen s číslicovým počítačem Minsk 22 pro hybridní výpočty
  sériová výroba elektronkových MEDA 1 a 2, následně velice úspěšná  tranzistorová verze MEDA T - získala řadu ocenění a do poloviny 70-tých let prodáno přes 1000 ks, z toho více než 50% šlo na export, především v rámci RVHP - výrobce Aritma Praha
  zahájení výroby školních tranzistorových analogových počítačů AP-Š (vyrobeno asi 350 ks) a náročnějších MEDA TS (pro výuku na VŠ)
1968 ... aktivity servisního VS na VAAZ potlačeny a řada pracovníků vynuceně odchází
1968-1969 vznik skupiny AP (analogových počítačů) na FE VUT v Brně
1969-1972 vývoj na počítačích AP-3ML, AP-4 a SOLATRON SC, ve výukové laboratoři nejprve elektronkové MEDA, které již v r. 1969 nahrazeny tranzistorovými - VUT v Brně
1972-1975 vývoj analogového ADT 3000 pro hybridní ADT 7000 - VÚMS Praha, účast VUT v Brně
1973 mezinárodní konference AICA v Praze (Association Internationale pour le Calcul Analogique), na organizaci se podíleli pracovníci VUT v Brně - 7. ročník, poprvé v rámci RVHP
1980 v souvislosti se zánikem analogových počítačů byla skupina AP na VUT v Brně zrušena
2016 otevření expozice VT v TMB / analogové počítače AP-3ML, MEDA a citovaný Minsk 22
2017 beseda s pamětníky z VAAZ a VUT Brno, kteří s vystavovanými exponáty před 50 lety pracovali
2020 revize článků i rubrik tematického celku "analogové počítače" a vytvoření PRŮVODCE

*) tabulka obsahuje údaje dle záznamů, citovaných v rejstříku dle štítku "analogové počítače" a dalších ...

Vlstimil Čevela - únor 2017, listopad 2020