@@@ novinky & komentáře  | 

78el 478 AP3 M   "... První zařízení, která se později vyvinula v dnešní počítače, byla velmi jednoduchá a byla založena na mechanických principech. Vývoj probíhal až do poloviny 20. století ve dvou větvích: analogové počítače a číslicové počítače. Analogové počítače modelovaly problém převedením do jeho mechanické nebo elektrické analogie, číslicové pak jeho převedením na číselné hodnoty a jejich numerickým zpracováním. S vývojem číslicové techniky během 2. poloviny 20. století ale analogové počítače prakticky zanikly ... Kombinací výhod obou výše uvedených kategorií pak byly hybridní počítače ..." (citace z ^: cs.wikipedia.org/Dějiny_počítačů ...)

Wiki ^: analogový počítač - číslicový počítač - hybridní počítač
1951 ... vývoj, 1961-1975 velice úspěšná sériová výroba i export analogových počítačů (stovky až tisícovka ks)

ČeV, září 2017