Prohlídkové okruhy ABC <<<                         

@@@  |  tematické skupiny D ABC <<<

obsah

   - cílem okruhu D je připomenout jména těch, kdo přispěli k rozvoji programování a nasazení VT u nás
      zvolený způsob výběru:
         1) autoři on-line dostupných příspěvků a organizátoři akcí, postupně mapovaných v expozici prog-story
         2) aktivní spolupracovníci na vývoji expozice prog-story
         3) lidé, jejichž aktivity (autorství, organizátorství, vzdělávání, ...) jsou ve virtuálních exponátech prog-story

      zdůvodnění výše uvedených kriterií:
         zvolený způsob by měl umožnit, aby u každého jména byl důvod zařazení doložen konkretním výsledkem,
         se kterým se čtenář může on-line seznámit  

poznámky:
   - obsah je postupně upřesňován s doplňováním témat a exponátů do virtuální expozice
   - rejstřík je zaměřený na lidi v Československu a nástupnických státech ČR a SR
   - zahraničními osobnostmi se zabývá jen výjimečně - ty lze vyhledávat např. na  >>> Wiki 

ČeV - duben 2017

^^^  dále viz tlačítko,
ABC - prohlídkové okruhy ...

obsah rubriky

   - osobnosti, které se významně zapsaly do historie programování a nasazení počítačů v Československu
   - autoři všech virtuálních exponátů, zařazených v expozici a některých vybraných fyzických exponátů
   - lidé, kteří se aktivně zapojili do spolupráce kolem procesu vývoje virtuální expozice prog-story

poznámka:

   - rejstřík je zaměřený na lidi v Československu a nástupnických státech ČR a SR
   - zahraničními osobnostmi se zabývá jen výjimečně - ty lze vyhledávat např. na  >>> Wiki 

realizace prog-story ABC <<<
<<<  .autorské texty samostatné (s)

   Lidé (instituce), kteří počínaje rokem 2014 formou konkretního příspěvku, redakční spoluprací, věnováním exponátů, příspěvkem na některé z konferencí cyklu "Historie VT a programování" TM v Brně či jinak aktivně přispěli k tvorbě obsahu virtuální expozice prog-story.

ČeV - listopad 2016