@@@ - novinky & komentáře  |  EXPOZICE  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  H  -  M  Témata  |  Tisky ke stažení   | 1409 30 vsichni BL

/  Mapa D  /  sekce D:     probíhá revize

 • komentáře
  • Nic se neděje samo od sebe a tak i historii dělají konkretní lidé. Většina tím, že "pracují s chutí usilovnou na národa roli dědičné"*), ale pak jsou ještě další, které můžeme označit jako "hybatele". Ti k té své práci dokážou něco přidat, aby se věci děly určitým směrem, nabízejí inspiraci nebo tak či onak ostatní kolem sebe ovlivňují. A právě ty, kteří se vědomě i nevědomě nějakým způsobem angažovali v souladu s cíli naší expozice, bychom v sekci D chtěli připomenout.
      
  • Vzhledem k postupnému vývoji expozice a časové náročnosti kvalifikovaného redakčního zpracování velkého množství podkladů, existuje řada více či méně rozpracovaných článků i externích rozcestníků, ze kterých jména jejich autorů v rejstříku zatím nejsou.
         
  • Samozřejmě můžeme vycházet pouze z těch dobových dokumentů a pamětnických vzpomínek, které se podařilo získat a zaznamenat nebo najít on-line na webu. Proto zde mnoho důležitých informací a jmen určitě chybí, takže jakékoliv další dokumenty, osobní vzpomínky či doporučení na odkazy jsou velice vítány.
         

ČeV - listopad 2020
úvodní foto. organizátoři seminářů PROGRAMOVÁNÍ po 40 letech v září 2014
*) Jan Kollár - Slávy dcera