@@@  |  ABC  lexikon ^^^ menu  

obsah

   - cílem okruhu D je připomenout jména těch, kdo přispěli k rozvoji programování a nasazení VT u nás:
         1) autoři on-line dostupných příspěvků a organizátoři akcí, postupně mapovaných v expozici prog-story
         2) aktivní spolupracovníci na vývoji expozice prog-story
         3) lidé, jejichž aktivity (autorství, organizátorství, vzdělávání, ...) jsou ve virtuálních exponátech prog-story

    zdůvodnění výše uvedených kriterií:
         zvolený způsob by měl umožnit, aby u každého jména byl důvod zařazení doložen konkretním výsledkem,
         se kterým se čtenář může on-line seznámit  

poznámky:
   - obsah je postupně upřesňován s doplňováním témat a exponátů do virtuální expozice
   - rejstřík je zaměřený na lidi v Československu a nástupnických státech ČR a SR
   - zahraničními osobnostmi se zabývá jen výjimečně - ty lze vyhledávat např. na  >>> Wiki 

ČeV - duben 2017

   Lidé (instituce), kteří počínaje rokem 2014 formou konkretního příspěvku, redakční spoluprací, věnováním exponátů, příspěvkem na některé z konferencí cyklu "Historie programování a VT" Technického muzea v Brně či jinak aktivně přispěli k tvorbě obsahu virtuální expozice prog-story - [ ... ] ^^^ štítek

ČeV - listopad 2016

 

         

<<<  test 1504-16 - zadání, výsledky a závěry

[ ... ] ^^^ štítek