zde zatím pracovní podklady - postupně jsou zpracovávány do podoby databáze, což je časově náročné  ...

>>>  pracovní kopie DB, zatím jen počítače EC a SM,  pg-vybavení Python ... 

Vlastimil Čevela, Modřice, 7.5.2021

aktuální stav bádání:

66 D21 - VUT LPS Brno - prog-story^
68 D21 - TST GŘ Praha, v r. 1970 přemístěn do ŽĎASu, Žďár nad Sázavou - prog-story^
?? D21 - Armabeton Praha
70 D21 - TOS Kuřim - prog-story^
?? D22 - OSAN Praha
?? D22 - TST GŘ Praha
?? D22 - VÚ Gumárenské a plastikářské technologie Gpttwaldov
?? D5 (minipočítač 2x) - VS Ústředního svazu spotřebních družstev Praha

podklady: Branislav Lacko
ČeV, únor 2020

aktuální stav bádání:

76 Závody Gustava Klimenta Třebíč (BOPO) - prog-story^
77 PORS Praha (2x multicomputing) - prog-story^
?? PORS Týniště n/O
?? PORS Chrudim
?? PORS Brno
?? PORS Opava
?? PORS Jihlava
?? PORS Gottwaldov
?? PORS Bratislava
?? ÚVT Tesla Praha
78 ŽĎAS Žďár nad Sázavou - prog-story^ ?? TOS Kuřim
?? Benzina ?kde? (2x multicomputing)
?? GŘ ZVS Brno
?? Textilana Liberec
?? ÚVT SVŠT Bratislava
?? ČEZ - OVTS Prava
?? ČEZ - elektrárna Poříčí u Trutnova
?? ČEZ - elektrárna Tušimice
?? ČEZ - elektrárna Ostrava-Karviná

celkem 21 instalací

podklady: Branislav Lacko
ČeV, únor 2020

ROZPRACOVÁNO - zatím pouze informace ze Sympozia v roce 1966, doplnění přes "komentář" je vítáno ... !

celkový počet instalací:
   Minsk-1 ... pouze 1,
   Minsk-2/22 ... někde se píše 54, jinde 58, zde je z nich zatím určeno 35 instalací ...,
   Minsk-32 ... uvádí se 15, ale uživatele se zatím nepodařilo zjistit ...
  

62  VÚES            Brno (Minsk-1)
 
64  AVOS (později ÚVT Tesla)  Praha
   VVS KSNP          Praha
   VAAZ            Brno
   VÚ ekonomiky stavebníctva  Bratislava (ÚEOS)
   SPK             Praha
  
65  IBZKG            Brno
   ČZM             Strakonice
   Tesla            Pardubice
   MULTAR           Praha
   VÚ ekonomiky zemdělství   Praha
   VUT LPS           Brno
   ČSAV Fyzikální ústav    Praha
   UME             Praha
   UME             Bratislava
  
66  ZVŘSR            Třinec
   SONP            Kladno *)
   VSŽ             Košice
   SSE             Bratislava
   SSE             Brno *) 
   VÚ motorových vozidel    Praha
   VaZ letecký ústav      Letňany
   Meopta           Přerov
   ZJŠ             Brno
   Ústav pro normování     Praha
   Krajský stavební podnik   Ostrava
   Orgalen           Dvůr Králové n/L
   České čokoládovny      Modřany
   VÚ polnohospodárstva    Bratislava
   VÚ pro elektroniku a model. Praha
   ČSAV Astronomický ústav   Praha
   UME             Nitra *) 
   UME             České Budějovice
   Ústav užité geofyziky    Brno
   VŠ strojní a textilní    Liberec 

.. Závody ťažkého strojárstva Martin *) ještě se prověřuje (pozn. z r, 1966)

ČeV - listopad 2018

obsahuje 37 položek (ze 169 celkem), datum platnosti není známo, ale odhadem jde o počátek 70-tých let,
v originálním podkladu (tisk z počítače - Archiv ČeV - výstřižky) je nadpis: "Přehled počítačů Tesla 200 prodaných v ČSSR"

 

Instituce Lokalita typ, kB DP MP Tisk
Ústředí pro rozvoj automatizace a VT Praha 270, 32 80, d - 4 120
Federální statistický úřad Praha 270, 32 80 - 6 136
Čs. Energetické závody Praha 230, 32 80, 90 FS 5 136
St. úst. pro racionalizaci ve spotř. prům. Praha 270, 65 80 FS, d 5 160
FERONA Praha 270, 65 80, 90 FS-2x, d 8 136-2x
 Čs. Plynárenské podniky Praha 270, 32 80, d, 90 - 8 160
VŠ Chemicko-technologická Praha 270, 65 80, d FS 5 136
ČSAV Úst. teor. základů chem. techniky Praha 270, 65 80, d FS-2x 5 136
ČSAV Ústav fyziky pevných látek Praha 270, 65 80, d FS 5 136
Tesla Praha - Karlín Praha 270, 32 80, 90 FS 5 136
             
Tesla GŘ - AVOS Praha 270, 65 80, d, 90 FS, d 8 160
Tesla - Dataservis Praha 270, 65 80, d FS, d 6 136
Tesla - Dataservis Brno 270, 65 80, d, 90 FS 8 136
Tesla Pardubice 230, 32 80, d - 4 160
Správa dopravních letišť Praha 270, 65 80 - 4 136
Aero Vodochody 270, 65 80 FS, d 6 160
Tesla Lanškroun 270, 32 80, 90 FS 8 136
PORS Opava 270, 65 80, 90 - 6 136
PORS  Brno 270, 65 80, 90 - 6 136
PORS Prešov 270, 65 80, 90 - 6 136
             
Chemické závody Záluží u M. 270, 32 80, d - 5 136
Závody všeobecného strojírenství GŘ Brno 230, 32 80, d, 90 - 5 136
Ředitelství pošt a telekomáunikací Pardubice 270, 65 80, d, 90 FS, d 6 136
JITEX - stávkárny Písek 270, 32 80, 90 FS 5

136

Sigma Lutín 230, 32 80, 90 FS 5 136
Ingstav Brno 270, 65 80, 90 FS-2x 8 160
Podnik výpočetní techniky (PVT) Bratislava 270, 32 80, 90 - 5 136
Inženierske stavitelstvo GR (ISGR) Bratislava 270, 32 80 - 5 136
Slovenska VŠ technická Bratislava 270, 65 80, d FS 5 136
VŠ ekonomická Bratislava 270, 65 80, d FS 5 136
             
Ústav technológie a racionalizácie ZŤS Martin 270, 32 80 FS 5 136
Ústav pro racionalizaci výroby ložisek Žilina 270, 65 80, 90 FS 5 136
VÚ mechanizácie a automatizácie Nové Mesto n. V. 270, 32 80, d, 90 - 6 136
Uhelné a lignitové bane Prievidza 270, 32 80, d, 90 - 6 136
Federální statistický úřad - - - neurčeno 270, 32 80, d, 90 FS, d 6 136
Federání statistický úřad - - - neurčeno 270, 32 80, d, 90 FS, d 6 136
Federální statistický úřad - - - neurčeno 270, 32 80, d, 90 FS, d 6 136

počítačová sjetina na formuláři TESLA DATASERVIS, šířky pro 160 znaků - 7 s.,

obsahuje úvodní "písmenovou grafiku", v podobném provedení mapu s instalaceni v provozu v roce 1970 a seznam prodaných počítačů

PRŮVODCE  |  citace:
Bilance ÚVT Tesla in Dataservis ÚVTT ročník 1978, č. 5-6 ^ (s. 4 a 11), .T200

Rozmístění instalací sálových počítačů řady Tesla 200/300,
odvětví ^, školení ^, využití ^

instalace

Pracovní rozpis instalací dle lokalit ^ ... stav bádání k datu 15. května 2019, ČeV

Rozpis lokalit a souhrny: 

  Lokalita ČSR
        Lokalita SSR         Celkem ČSSR  
 1 Benešov  2      1 Banská Bystrica  3                    instalováno 146
 2 Blatná  1      2 Bratislava  8       instalace v přípravě,
lokalita nezjištěna
  23
 3 Bohumín  1      3 Brezová p. B.  1                    vyrobeno 169
 4 Brno  9      4 Jasl. Bohunice  1          
 5 Bruntál  1      5 Košice  3          
 6 Čes. Budějovice  2      6 Lipt. Hrádok  1          
 7 Děčín  2      7 Martin  2          
 8 Gottwaldov  4      8 Nižná  1          
 9 Chabařovice  2      9 Nové Mesto n. V.  1          
10 Chrastava  1     10 Partizánské  2          
                      25                                23            
11 Chrudim  2     11 Piešťany  1          
12 Kladno  1     12 Poprad  1          
13 Klíčany  1     13 Považská Bystrica  2          
14 Kolín  1     14 Prešov  3          
15 Kralupy  1     15 Prievidza  1          
16 Kroměříž  2     16 Trenčín  1          
17 Lanškroun  1     17 Zvolen  4          
18 Liberec  1     18 Žilina  7          
19 Lovosice  1                    
20 Mladá Boleslav  2                    
                      13                                20            
21 Olomouc  2                    
22 Opava  5                    
23 Ostrava  7                    
24 Pardubice  5                    
25 Písek  1                    
26 Planá n. L.  1                    
27 Plzeň  5                    
28 Praha 29                    
29 Přerov  1                    
30 Rožnov p. R.  1                    
                      57                      
31 Slavičín  1                    
32 Studénka  1                    
33 Ústí n. L.  1                    
34 Vrbno p. P.  1                    
35 Záluží  2                    
36 Znojmo  2                    
                        8                      
     celkem     103                     celkem 43            

 

ČeV, srpen 2016

 

xxx

68 MU (UJEP) Brno
68 VUT Brno
68 VŠE Praha
,,, ???

 

xxx

SM-1

SM-1  80 Třinecké železárny ........................... Třinec .............

SM-2

SM-2  81 Třinecké železárny ........................... Třinec ..............
SM-2  81 Třinecké železárny ........................... Třinec .............
SM-2  85 Třinecké železárny ........................... Třinec ..............

EC 1010M

1010M  80 PVT .......................................... Prešov ..............
1010M  81 PVT .......................................... Banská Bystrica ......
1010M  81 PVT .......................................... Lipovský Mikuláš .........
1010M  82 Agrodat ...................................... Benešov ...............
1010M  82 Hydrostav .................................... Bratislava ............
1010M  84 PVT .......................................... Bratislava ............

EC 1010

1010  74 Vysoká škola ................................. Nitra ................
1010  74 Výskumný ústav jadrových elektrární .......... Trnava ..............
1010  75 Hydrostav .................................... Bratislava .........
1010  75 Projekta ..................................... Praha .................
1010  75 Řízení letového provozu ČSSR ................. Praha ...................
1010  75 Škoda ........................................ Plzeň ................
1010  75 Technický a zkušební ústav stavební .......... Praha ...................
1010  75 ÚNZ .......................................... Praha ..................
1010  75 Ústav pro životní prostředí .................. Bratislava .......... 

@@@  | 

zatím (léto 2015) obsahuje seznam instalací v období 1974-1988, tj. asi 3500 počítačů řad EC a SM - postupně se předpokládá doplnění dalších typů, pro které se podaří získat potřebné informace - snahou je přiměřeně dokumentovat období přibližne od r. 1960 do r. 1989

virtuální exponát - doložený fyzickou publikací, ze které byly převzaty informace a následně zpracovány z různých pohledů

v současné době (q4/2015) probíhá superkontrola věcného obsahu a ověřování nové verze programového vybavení pro práci s databází - zde jsou pracovní mezivýsledky:

1509-27 - ČeV - nové zpracování v Cobolu - podobně bude potřeba udělat v Pythonu - na zadání se pracuje 

 • doplněný vstupní soubor . zatím bez oprav z nově prováděné revize a bez doplněné aplikačních oblasti
 • různé výstupy podle zadání na začátku vstupního souboru - tvořeny jako ladění, tj. jsou různě součtované - - -
 • zdrojový program v MF Visual Cobol / MS Windows Visual Studio (kompilátor nemusí být běžně k dispozici)
  • Application3/program1 - třídění a formát výstupu se zadává na začátku vstupního souboru (od 1. sloupce)

Ověřování odkazů:
   SM-1   SM-2   EC 1010M   EC 1010

xxxxx