xxx

SM-1

SM-1  80 Třinecké železárny ........................... Třinec .............

SM-2

SM-2  81 Třinecké železárny ........................... Třinec ..............
SM-2  81 Třinecké železárny ........................... Třinec .............
SM-2  85 Třinecké železárny ........................... Třinec ..............

EC 1010M

1010M  80 PVT .......................................... Prešov ..............
1010M  81 PVT .......................................... Banská Bystrica ......
1010M  81 PVT .......................................... Lipovský Mikuláš .........
1010M  82 Agrodat ...................................... Benešov ...............
1010M  82 Hydrostav .................................... Bratislava ............
1010M  84 PVT .......................................... Bratislava ............

EC 1010

1010  74 Vysoká škola ................................. Nitra ................
1010  74 Výskumný ústav jadrových elektrární .......... Trnava ..............
1010  75 Hydrostav .................................... Bratislava .........
1010  75 Projekta ..................................... Praha .................
1010  75 Řízení letového provozu ČSSR ................. Praha ...................
1010  75 Škoda ........................................ Plzeň ................
1010  75 Technický a zkušební ústav stavební .......... Praha ...................
1010  75 ÚNZ .......................................... Praha ..................
1010  75 Ústav pro životní prostředí .................. Bratislava ..........