@@@ - novinky & komentáře  |  EXPOZICE  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  H  -  M  témata  |1509 23 prog tsw museum

Zpřístupněný dokumentační fond (SP) |


ČeV - listopad 2020, foto = hlavní budova Technického muzea v Brně, Purkyňova 105, tram č. 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aktuálně: |  články ~4800  |  (kategorie) ~250 [(A)-(B)-(C)-(D)-(E)-(H)-(M) ...]  |  (štítky) ~1500  |  ok-all  |
externí rozcestník (s) - pracovní neuspořádané odkazy na web