@@@  |  ABC lexikon ^^^ menu  

   VÍTEJTE ve virtuální expozici na portálu prog-story  Technického muzea v Brně ^. Podobně, jako tradiční fyzické expozice, tak i my nabízíme návštěvníkům Prohlídkové okruhy (sekce) >>> menu s úvodní Mapou stránek >>> menu. S ohledem na podmínky průběžného vývoje, tj. široký celkový rozsah záběru a obtížnost získávání podkladů, je v Mapě stránek u odkazů na jednotlivé rubriky uváděn též aktuální stav rozpracovanosti. Systematický popis informačního obsahu z různých pohledů pak obsahuje  Portál "prog-story" ... ^.

   Zcela zásadní je, že portál funguje jako "tematický rozcestník v celosvětovém virtuálním prostoru" - z hlediska přístupu ke konkretním on-line zdrojům informací není totiž rozlišováno, zda se jedná o vlastní interní soubory, uložené na serveru prog-story anebo o externí stránky někde na druhém konci světa. Odkazovací vizitky externích stránek jsou pouze označeny kódem .e., aby je bylo možno spočítat.  

   Cíle expozice ^^^ menu rámcově definují celkový záměr a určují hlavní zájmovou oblast, kterou je rozvoj programování a nasazení výpočetní techniky v Československu přibližně mezi lety 1950 až 1990. Až na krátké období kolem r. 1968 byl v té době politicky blokován mezinárodní styk i výměna zkušeností z jedné strany a z druhé platilo embargo na strategicky důležité výrobky vč. výkonné VT. Centralizované socialistické hospodářství ČSSR, ani totalitní blok vedený Sovětským svazem jako celek, ale nedokázaly produkovat potřebné množství komponent a počítačů v kvalitě, výkonu a spolehlivosti, běžně dosahované ve vyspělých zemích.

   Přes tyto nepříznivé podmínky, se však i u nás už v té době firemní sálové počítače a minipočítače v širokém měřítku v národním hospodářství prakticky uplatňovaly. V oblasti programování, kde nad zaostávající technikou převažují myšlenkové algoritmy, pak byly využívány postupy se světem srovnatelné a vzhledem k nutnosti často řešit nestandardní situace někdy i výjimečné. Úkolem redaktora portálu je proto postupně objevovat, uchovávat a zpřístupňovat doklady především o této etapě naší technické historie. Obsahově jsou to dobové texty, fotografie nebo referáty z různých akcí a následně sepsané příspěvky či pamětnické vzpomínky.

 

Pro návštěvníky, kteří jsou zde poprvé jsme vybrali ukázky, co se lze na našem portálu dozvědět:

 

Pro zájemce o hlubší a odbornější pohled pak doporučujeme navštívit:

 

Vlastimil Čevela, Modřice - září 2018

   V dalším textu toho článku je pro ilustraci popsáno, jaké informace prog-story nabízí pro jedno z významných historických témat a jakým způsobem se k nim návštěvník portálu může dostat - dále:

 

struktura informačního fondu:

 

doporučené varianty přístupu a vyhledávání:

 • / ABC lexikon menu ^^^ > štítek "* B" > do hledání zadat téma "minsk"
  • na tematické vizitce pak štítek "Minsk ..." nabídne seznamem :rubrik, .témat, exponátů a dalších ...
 • / nabídka v sekci B >>>  >  číslicové počítače do roku 1989  >  menší dovozy z RVHP
  • hledání v nabízených tématech (.)
 • / nabídka v sekci M >>>  >  Virtuální doplnění expozice VT  >  expozice - Minsk 22
  • hledání v nabízených virtuálních exponátech, příp. dále dle štítku k tématu
 • / využití formuláře "Google/prog-story"
  • v záhlaví kterékoliv položky hlavního menu a sekcí
 • / využití formuláře "VYHLEDAT"
  • trvale v pravém horním rohu stránky
   

ČeV - listopad 2018